Kis Bernadett

Mesteroktató

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Telefon: +3662546272

E-mail: kisbernadett@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026786

Kis Bernadett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetének munkatársa. 2000-ben és 2002-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen angol-történelem és pszichológia szakos tanárként és pszichológusként. Ezen végzettségei majd később a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban szerzett angoltanári, iskolapszichológusi, gyermekvédelmi referensi és drogügyi kordinátori tapasztalatai fordították figyelmét a nevelés – elsősorban az egészségnevelés - és az oktatás pszichológiai és pedagógiai aspektusainak gyakorlati kérdései felé. Publikációi nagyrészt az egészségfejlesztést és annak módszertani kérdésköreit érintik [vö. A testmozgásfókuszú egészségnevelés kortárscsoportban I-IV. köteteit (2018, 2019)] Rendszeresen részt vesz külföldi tanulmányutakon, oktat és publikál angol nyelven is [vö. tanulmányát: Community-supported agriculture from the perspective of health and leisure (2014)]. Az Intézet Erasmus koordinátora, a Kar Külügyi Bizottságának valamint az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának a tagja. 2016-ban tanácsadó szakpszichológus szakvizsgát szerzett krízis specializációban az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Ekkor került figyelme középpontjába a fiatal felnőttek kapunyitási krízise, mely témában publikál [vö.tanulmányát: Kapunyitási pánik megelőzése – Pályakezdésre felkészítő csoportos tanácsadás (2017)] és gyakorlati tanácsadó tevékenységet fejt ki a hallgatók körében. Hallgatói terepgyakorlatokat segítő munkatársként részt vesz az Intézet TerepSzemle kiadványának az előkészítésében és szerkesztésében. 2005 óta dolgozik a karon. Jelenleg mesteroktatóként.