Keczer Gabriella Dr. habil.

Egyetemi docens

Művelődéstudományi intézet

E-mail: keczer@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10002935

Oktatási tevékenység (magyar és angol nyelven): vezetési ismeretek, projektmenedzsment, tudásmenedzsment, változásmenedzsment, oktatási és kulturális szervezetek irányítása és gazdálkodása, kultúragazdaságtan, oktatásgazdaságtan, emberi erőforrás gazdálkodás


Kutatási terület: felsőoktatás-kutatás, oktatás-menedzsment (kiemelten: egyetemi kormányzás, felsőoktatási rendszerek, oktatásmódszertan, teljesítményértékekés, oktatói motivációk, változásmenedzsment a felsőoktatásban)


Részvétel doktori képzésben:

• ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola: témavezető, rendszeres bíráló és bizottsági tag doktori cselekményeken

• DE Ihring Károly Gazdálkodástudományi Doktori Iskola: rendszeres bíráló és bizottsági tag doktori cselekményeken


- Szervezeti tagság, tudományos közéleti tevékenység:

• MTA IX. Tudományos Osztály Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság Gazdálkodás az Emberi Erőforrásokkal Albizottság

• Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ

• Taylor Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat főszerkesztő


- Pályázati, szakértői tevékenység:

• Budapesti Gazdasági Egyetem Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért EFOP pályázat, senior kutató

• ELTE Helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban OTKA pályázat, senior kutató

• SZTE A társadalmi innováció feltételeinek feltárása a tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztése” című TÁMOP pályázat, kutató

• Nemzeti Foglalkoztatási Alap Szakképzési és felnőttképzési kutatásokat támogató pályázati program, két kutatás vezetője

• Szakértő-tanácsadó az üzleti szférában teljesítmény-menedzsment rendszer kialakításában