Keczer Gabriella Dr. habil.

Egyetemi docens

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Művelődéstudományi Tanszék

E-mail: keczer@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10002935

Végzettségek, tudományos minősítések:

• habilitáció -- Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdasági Kar) 2014

• doktori fokozat -- Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola) 2009

• közgazdasági szakirányú végzettség (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar) 2001

• középiskolai tanári végzettség (József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) 1991


Oktatási tevékenység:

Oktatott tárgyak (magyar és angol nyelven):

vezetési ismeretek, projektmenedzsment, tudásmenedzsment, változásmenedzsment, oktatási és kulturális szervezetek irányítása és gazdálkodása, kultúragazdaságtan, oktatásgazdaságtan, emberi erőforrás gazdálkodás

Szakfelelősség:

• Andragógia mesterszak felelőse

• Andragógus pedagógus továbbképzési szak felelőse

• Közösségszervező alapszak Humánfejlesztő szakirány felelőse


Tudományos tevékenyég:

Kutatási terület:

felsőoktatás-kutatás, oktatás-menedzsment (kiemelten: egyetemi kormányzás, felsőoktatási rendszerek, oktatásmódszertan, teljesítményértékekés, oktatói motivációk, változásmenedzsment a felsőoktatásban)


Publikációk: https://m2.mtmt.hu/api/author/10002935


Kutatócsoport vezetés:

KAPOCS Kutatócsoport (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar) vezetője


Szakmai, szakértői tevékenység:

• Minőségfejlesztésért felelős dékáni megbízott (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

• Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság elnöke (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

• Intézményakkreditációs szakértő (Magyar Akkreditációs Bizottság)


Szervezeti tagság, tudományos közéleti tevékenység:

• MTA IX. Tudományos Osztály Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság Gazdálkodás az Emberi Erőforrásokkal Albizottság tagja

• MTA Köztestület tagja (IX. Osztály)

• Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ tagja

• Taylor Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat főszerkesztő

• Közösségi Kapcsolódások folyóirat szerkesztőbizottsági tag

• Közép-Európai Közlemények folyóirat szerkesztőbizottsági tagPályázatokban való részvétel:

• Modellváltás a hazai felsőoktatásban című OTKA pályázat (Corvinus Egyetem) kutatója

• Komplex Alapprogram című EFOP pályázat (Szegedi Tudományegyetem) trénere (2021-ig)

• Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért EFOP pályázat – Felsőoktatási projektrész (Budapesti Gazdasági Egyetem) kutatója (2020-ig)

• Helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban OTKA pályázat (Eötvös Loránd Tudományegyetem) kutatója (2020-ig)

• A társadalmi innováció feltételeinek feltárása a tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztése” című TÁMOP pályázat (Szegedi Tudományegyetem) kutatója (2018-ig)

• Nemzeti Foglalkoztatási Alap Szakképzési és felnőttképzési kutatásokat támogató pályázati program, két kutatás vezetője (2017-ig)


Részvétel doktori képzésben:

• Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola: témavezető (két doktorandusz), rendszeres bíráló és bizottsági tag doktori cselekményeken

• Debreceni Egyetem Ihring Károly Gazdálkodástudományi Doktori Iskola: rendszeres bíráló és bizottsági tag doktori cselekményeken

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *