Karancsi Zoltán Dr.

Egyetemi docens

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Rekreáció és Edzéstudományi Tanszék

Telefon: +3662546078

E-mail: karancsi.zoltan.janos@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10000219

KarancsiZoltanMini

Karancsi Zoltán egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Testnevelési és Sporttudományi Intézetének Rekreáció és Edzéstudományi Tanszékén. (Korábban a Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék munkatársa volt annak 2020-as megszűnéséig.)

Földrajz-rajz szakos diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, földrajz, környezetvédő szakos középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte. Több mint 120 publikáció szerzője s több mint 80 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint meghívott előadóként.

Kutatásai kezdetén antropogén geomorfológiával, majd tájökológiával foglalkozott (Karancsi Z. 2002. Természetes és antropogén eredetű környezetváltozás a Medves-térség területén - Ph.D dolgozat). Ezen kutatási irányok megtartása mellett, később a turizmus és az ökoturizmus elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálta. Érdeklődése középpontjában az utóbbi években a geoturisztika, valamint a táj- és környezetesztétika áll.

Földrajz tanszéki kollégáival létrehozta a Környezetesztétikai és klímaadaptációs Kutatócsoportot, amelynek munkájában más egyetemi oktatók (ELTE), illetve doktoranduszok is részt vesznek.

1990-től tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak, 2002-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének. Alapító elnökségi tagja a nemzetközi ProGeo Egyesület magyar tagozatának (2008-), amely jelenleg a Földtani Társulat szakosztályaként működik. 2014-től az MTA SZAB Földtudományi munkabizottságának elnöke. A Geometodika szakmódszertani folyóirat, valamint a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Az SZTE Földtudományi Doktori Iskolájának munkájában témavezetőként vesz részt.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *