Karancsi Zoltán Dr.

Tanszékvezető, egyetemi docens

Alkalmazott Természettudományi Intézet

Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék

Telefon: +3662546078

E-mail: karancsi@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10000219

KarancsiZoltanMini

Karancsi Zoltán egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának tanszékvezetője (SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék).

Földrajz-rajz szakos diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, földrajz, környezetvédő szakos középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte. Több mint 110 publikáció szerzője, s több mint 80 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint meghívott előadóként.

Kutatásai kezdetén antropogén geomorfológiával, majd tájökológiával foglalkozott (Karancsi Z. 2002. Természetes és antropogén eredetű környezetváltozás a Medves-térség területén - Ph.D dolgozat). Ezen kutatási irányok megtartása mellett, később a turizmus és az ökoturizmus elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálta. Érdeklődése középpontjában az utóbbi években a geoturisztika, valamint a táj- és környezetesztétika áll (Karancsi Z., Hornyák S., Korom A., Szalma E., Oláh F., Horváth G. 2017 Környezetesztétikai értékelés egy nagyvárosban. VII. Tájökológiai Konferencia Kiadv., SZTE TTIK Term. Földrajzi és Geoinformatikai Tansz. Szeged).

Tanszéki kollégáival létrehozta a Táj- és Környezetesztétikai Kutatócsoportot, amelynek munkájában más egyetemi oktatók (ELTE) illetve doktoranduszok is részt vesznek. Emellett a tanszék másik, Hidroökológia Kutatócsoportjának is tagja.

1990-től tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak, 2002-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének. Alapító elnökségi tagja a nemzetközi ProGeo Egyesület magyar tagozatának (2008-), amely jelenleg a Földtani Társulat szakosztályaként működik. 2014-től az MTA SZAB Földtudományi munkabizottságának elnöke. A Geometodika szakmódszertani folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Az SZTE Földtudományi Doktori Iskolájának munkájában témavezetőként vesz részt.