Hajdúné Dr. Petrovszki Zita

Tanszékvezető főiskolai docens
Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Testnevelési és Sportmenedzsment Tanszék
Telefon: +3662546257
E-mail: petrovszki@jgypk.szte.hu

1998-ban végzett a JGYTF biológia-testnevelés szakán és középfokú edzői végzettséget szerzett aerobic és úszás sportágakból. 2000-ben középiskolai testnevelő tanárként diplomázott (JPTE). Doktorrá (PhD) 2015-ben summa cum laude minősítéssel az orvostudományok területén avatták Development and characterization of chronic animal models of schizophrenia értekezés címmel (SZTE). Kutatásai az élettan és a sporttudományok területeihez illeszkednek: magatartásfarmakológiai, sportteljesítmény diagnosztikai vizsgálatok. Szakfolyóiratokban, konferencia-kötetekben, digitális tananyagokban jelentek meg publikációi. A Magyar Sporttudományi Társaságnak; a MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság, Sporttudományi Munkabizottságának tagja; valamint a SZTE Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottságának póttagja. 2005-2013-ig a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetében laborasszisztensként, majd PhD hallgatóként tevékenykedett. 2013-tól dolgozik főállásúként a karon, jelenleg a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Testnevelési és Sportmenedzsment Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense.