György Ladislav Dr.

Nyelvtanár

Nemzetiségi Intézet

Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Telefon: +3662546092

E-mail: gyorgy@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10061256

Gyorgy_Ladislav

2005-ben végezett a Bél Mátyás Egyetem (Besztercebánya, Szlovákia) Filológiai Kar középiskolai tanári szakán (szlovák nyelv és irodalom-olasz nyelv és irodalom); ugyanabban az évben elvégezte a fordító és tolmács szakot is (olasz nyelv és kultúra). 2009-ben a Bölcsészettudományi Karon megvédte a filozófia doktora címet (PhDr.), majd 2012-ben ugyanebben az intézményben tudományos doktori fokozatot szerzett szlovák nyelv és irodalomból (PhD.). Több, a Szlovák Oktatási Minisztérium által akkreditált szakképzésen, tanfolyamon vett részt (2003 – idegenvezető képzés, Bél Mátyás Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar; 2006 – az olasz mint idegen nyelv tanítása, Società Dante Alighieri; 2011 – felsőoktatási pedagógiai módszerek, Bél Mátyás Egyetem, Pedagógusképző Kar; 2015 – a szlovák nyelv mint idegen nyelv tanítása, Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pozsony). Kutatási területei: szociolingvisztika és pszicholingvisztika (beszélt nyelv, kétnyelvűség), kontrasztív lingvisztika, a mai szlovák nyelv rendszere (alaktan és mondattan), a szlovák mint idegen nyelv tanítása. 4 tudományos monográfiának, 2 egyetemi tankönyvnek, 3 egyetemi jegyzetnek és több tudományos tanulmánynak a szerzője.