Gerencsérné dr. Újvári Edit

Szakcsoportvezető egyetemi docens

Művelődéstudományi Intézet

Kulturális mediáció szakcsoport

Telefon: +3662544255

E-mail: ued@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026995

Gerencsérné Újvári Edit egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatója (Művelődéstudományi Intézet, Kulturális mediátor szakcsoport). Fő kutatási területe a kultúraelmélet, vizuális szemiotika, szimbolika, ikonográfia. Több mint 100 publikáció szerzője, több mint 60 előadást tartott konferenciákon. Az MTA Szemiotikai Munkabizottság elnöke, szemiotikai konferenciák rendszeres előadója, és szervezője. Több kutatócsoport tagja, szervezője, a 2014–2019 között működő SZTE Jel-Kép-Tér Munkacsoport alapító tagja, SZTE Animalia Kutatóközpont titkára, valamint a JGYPK Művelődéstudományi Intézetének Identitáskutató Műhelyét vezeti. Fontosabb publikációi: Szimbólumtár – társszerkesztés, szócikkírás (1997), „A mindenség hullámzó nászruhád” Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében (2004), „Jelet hagyni” Vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése (2015). A Magyar Szemiotika Társaság „Jelismervény” (2015) oklevelének és az SZTE JGYPK Pro Juventute Kiváló dolgozó (2016) elismerő oklevélének birtokosa. 2009–2015 között a JGYPK Tudományos Diákköri Tanács elnöke, TDK szervezői és témavezetői munkájáért megkapta az OTDT Mestertanári Aranyérem díjat (2017).