Fizel Natasa Dr.

Intézet-, tanszékvezető főiskolai docens

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Szociálpedagógus-képző Tanszék

Telefon: +36302282476

E-mail: fizel.natasa@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10027217

IMG_5301

Fizel Natasa főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógia Intézetének vezetője, a Szociálpedagógus-képző Tanszék vezetője, a JGYPK Tudományos Bizottságának, Kitüntetési Bizottságának, és a Kar Tudományos és Műveszti Diákköri Tanácsának tagja. Magyar-történelem szakos általános iskolai tanári, Ember és társadalom műveltségterület tanára és Multikulturális nevelés tanára MA diplomáit a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szerezte. Németből felsőfokú C-típusú, angolból középfokú C-típusú nyelvvizsgával rendelkezik. Több, mint 60 publikáció szerzője, és több, mint 60 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon. Fő kutatási területe a pedagógusképzés történetének kutatása a 20. században, különös tekintettel az intézmények közötti együttműködésre [vö. pl. A magyar polgári iskolai tanárképzés története (2018) c. monográfiáját]. Az elmúlt években elsősorban a polgári iskolai tanárság professzionalizációs folyamatait kutatta [vö. A polgári iskolai tanárság professzionalizációja és intézményesülésének utolsó szakasza (2018)], valamint aktívan foglalkozott a szegedi felsőoktatás történetével [vö. A szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a tanárképzés szolgálatában (1928-1947) (2018); Sík Sándor szerepe a párhuzamos tanszékek megalakulásában a Ferenc József Tudományegyetemen (2014)]. Elsősorban neveléstörténeti kurzusok oktatója, Gyermekkortörténet és Nőneveléstörténet címmel is tart előadásokat. Tagja az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottságának, tagja a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottságának, a Délvidék Kutatóközpontnak, a Hungarian Educational Research Association-nek és az International Standing Conference for the History of Education-nek. A Módszertani Közlemények című folyóirat szerkesztője, a Kiss Áron Neveléstörténeti Tehetségműhely vezető mentora. Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában témavezető.