Fazekasné Fenyvesi Margit Dr.

Főiskolai tanár

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +3662546094

E-mail: fazekasne.fenyvesi.margit@kre.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026151

fenyvesi_margit

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit, főállásban a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának főiskolai tanára, illetve óraadó főiskolai tanár a SZTE-JGYPK GYPkI és az ELTE-BGGYK karon és intézetben. Oligofrénpedagógiai-logopédiai gyógypedagógiai tanár diplomáját a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai tanárképző Főiskolán, pedagógiai szakos egyetemi diplomáját a József Attila Tudományegyetem Neveléstudományi Karán szerezte. Dr. uni végzettséget szerzett pedagógiai pszichológiából, a PhD minősítést a Nevelés és Sporttudományok területén kapta meg. Több mint 70 publikáció szerzője, s több mint 100 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint meghívott előadóként. Fő kutatási területe a képességmérés és fejlesztés, továbbá a komplex munkamemória, és a fonomimika. Az Erasmus oktatócsere programnak köszönhetően rendszeresen német nyelvterületeken tart előadásokat. Digitális jegyzeteit a gyógypedagógus, óvodapedagógus és tanító képzésben használják [vö. Az orientációs és kreatív képesség fejlesztése 2013, Pedagógiai diagnosztika, 2015). Intenzíven kutatja a beszédhangkészséget és következményeit a tiszta beszédben, az olvasásértésben és a helyesírásban (Egy képességfejlesztő kísérlet tapasztalatai szegregáló iskolákban. 2014, Utak és lehetőségek a beszélt és az írott kommunikáció fejlesztési lehetőségeiben. 2018, A beszédhangkészség és a betűolvasó készség optimális elsajátításának segítése. 2018). Érdeklődése középpontjában az utóbbi években a magatartászavar, a komplex munkamemória (A verbális szeriális memória mérési és fejlesztési lehetőségei, 2015), a verbális kreativitás (megjelenés alatt), és a fonomimika (megjelenés alatt), áll. A magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, és a Református Doktorok Kollégiumának tagja.