Farkas Zsuzsanna Dr.

Tanszékvezető főiskolai tanár

Alkalmazott Természettudományi Intézet

Általános és Környezetfizikai Tanszék

Telefon: +3662544746

E-mail: zfarkas@physx.u-szeged.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10010060

Foto_a_honlapraFarkas Zsuzsanna főiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának tanszékvezető főiskolai tanára. Kémia-fizika szakos diplomáját a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte 1981-ben. 1985-ben egyetemi doktori fokozatot, 1997-ben PhD-fokozatot szerzett, szintén az SZTE Természettudományi Karán. 1981 óta dolgozik egyetemünkön, 1981-2003 között a Természettudományi Karon, 2003 óta a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon tanársegéd, adjunktus, docens, majd 2005-től főiskolai tanári beosztásban. 2003 óta az Általános és Környezetfizikai tanszék tanszékvezetője. A JGYPK-n a Műszaki szakoktató BSc-képzés sikeres akkreditációjában szakfelelősként, majd több tantárgy tantárgyfelelőseként és oktatójaként vett és vesz részt. 2007-től közreműködik a JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár Fizika Tárának kialakításában és működtetésében. Számos tantárgy tantárgyfelelős oktatója a Természettudományi Kar Fizika BSc-képzésében és a fizikatanár-képzésben. Több mint 100 publikáció (tudományos közlemény, konferencia-előadás, középiskolai tankönyv és kiadvány, egyetemi elektronikus és papíralapú jegyzet) szerzője, szerzőtársa, alkotó szerkesztője. Jelenleg fő kutatási területe a fizika tanításának szakmódszertana, a drámapedagógiai módszerek fejlesztése a fizika tanításában, illetve a tudományos ismeretterjesztés formáinak és lehetőségeinek kutatása. A Magyar Akkreditációs Bizottság Természettudományi Bizottságában 2016 óta szakértő, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak 1980 óta tagja, több ciklusban a Csongrád megyei Csoport vezetőségi tagja. A tanárképzésben és a tudományos ismeretterjesztésben végzett munkáját a JGYPK dékánja 2010-ben Pro Juventute Elismerő Oklevéllel, 2017-ben az SZTE rektora Rektori Elismerő Oklevéllel jutalmazta.