Farkas Zsuzsanna Dr.

Tanszékvezető főiskolai tanár

Alkalmazott Természettudományi Intézet

Általános és Környezetfizikai Tanszék

Telefon: +3662544746

E-mail: zfarkas@physx.u-szeged.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10010060

Foto_a_honlapra

Farkas Zsuzsanna 1981-ben végzett a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, kémia-fizika tanárszakon. 1985-ben egyetemi doktori fokozatot, 1997-ben PhD-fokozatot szerzett. 1981 óta dolgozik egyetemünkön, 1981-2003 között a Természettudományi Karon, 2003 óta a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. 2013 óta az Általános és Környezetfizikai Tanszék tanszékvezetője.

A JGYPK-n a műszaki szakoktató BSc-képzés sikeres akkreditációjában szakfelelősként, majd több tantárgy tantárgyfelelőseként és oktatójaként vett és vesz részt. 2007-től közreműködik a JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár Fizika Tárának kialakításában és működtetésében. Számos tantárgy tantárgyfelelős oktatója a Természettudományi és Informatikai Kar fizika BSc-képzésében és a fizikatanár-képzésben.

Több mint 100 publikáció (tudományos közlemény, konferencia-előadás, középiskolai tankönyv és kiadvány, egyetemi elektronikus és papíralapú jegyzet) szerzője, szerzőtársa, alkotó szerkesztője. Jelenleg fő kutatási területe a drámapedagógiai módszerek fejlesztése a fizika tanításában, illetve a tudományos ismeretterjesztés formáinak és lehetőségeinek vizsgálata.

A Magyar Akkreditációs Bizottság Természettudományi Bizottságában 2016 óta szakértő, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak 1980 óta tagja, több ciklusban volt a Csongrád megyei Csoport vezetőségi tagja.

A tanárképzésben és a tudományos ismeretterjesztésben végzett munkáját a JGYPK dékánja 2010-ben Pro Iuventute Emlékplakettel, az SZTE rektora 2017-ben Rektori Elismerő Oklevéllel jutalmazta.