Dürgő Hajnalka Dr.

Egyetemi adjunktus

Technika Tanszék

Telefon: +3662546086

E-mail: durgo@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10032011

Dürgő Hajnalka egyetemi adjunktus. Biológia-környezetvédelem szakos általános iskolai tanári diplomáit a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, környezettan középiskolai tanári diplomáját az SZTE Természettudományi és Informatikai Karán szerezte. PhD-fokozatát az SZTE Biológia Doktori Iskolán belül az Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában, a Proteomikai Kutatócsoportban végezte Dr. Medzihradszky Katalin és Dr. Kondorosi Éva témavezetésével. Kutatási területe a proteomika, azon belül is a pillangós virágúak és a nitrogénkötő baktériumok kapcsolatának fehérjeszintű háttere, főként a ciszteintartalmú peptidek azonosítása a nitrogénkötés folyamatában. A témában három folyóiratcikk első-vagy társszerzője (Identification of nodule-specific cysteine-rich plant peptides in endosymbiotic bacteria (2015). A Technika Tanszéknek 2016 őszétől munkatársa, oktatási területei a technika biológiai és kémiai alapjai, munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, táplálkozástan, és főként a technika oktatásával összefüggő környezetvédelem, környezettechnika, ember és környezet kapcsolata.