Drahota-Szabó Erzsébet Prof. Dr.

Általános és tudományos dékánhelyettes, intézet- és tanszékvezető egyetemi tanár

Nemzetiségi Intézet

Német és Német Nemzetiségi Tanszék

Telefon: +3662544766

E-mail: drahota.erzsebet@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10012211

drahota

Drahota-Szabó Erzsébet egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának általános és tudományos dékánhelyettese, intézet- és tanszékvezető (SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német és Német Nemzetiségi Tanszék), ill. egyetemi tanár a szlovákiai Selye János Egyetemen (Német Nyelv és Irodalom Tanszék). Német, magyar és orosz szakos középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Több mint 130 publikáció szerzője, s több mint 100 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint meghívott előadóként. Fő kutatási területe a kontrasztív nyelvészet [vö. pl. Kontrastive Sprachbetrachtung (2007) c. monográfiáját]. Kontrasztív grammatikát, lexikológiát és frazeológiát hosszú évek óta rendszeresen külföldön is oktat (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt). Tankönyveit a némettanárképzésben használják [vö. Einführung in die Sprachwissenschaft (2015); Morphologie des Deutschen im Überblick (2015); Das Verb (2010); Arbeitsmaterialien zur germanistischen Linguistik I.-II. (2009)]. Intenzíven kutatja a nyelvi kreativitás fajtáit [vö. monográfiáját: Nyelvi játékok. Kreativitás a viccekben, a reklámnyelvben, a sajtónyelvben és irodalmi szövegekben (2005)]. Érdeklődése középpontjában az utóbbi években a fordítástudomány áll, ezen belül a reáliakutatás [vö. Realien – Intertextualität – Übersetzung c. Németországban megjelent monográfiáját (2013)]. Kilencedik önálló könyve szintén ehhez a témához kapcsolódik [Fordíthatóság, fordíthatatlanság és ami közötte van (2015)]. Több folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja; a SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának a munkájában törzstagként vesz részt.