Burján Monika Dr.

Főiskolai docens, szakcsoportvezető

Alkalmazott Humántudományi Intézet

Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék

Francia Szakcsoport

E-mail: bmonika@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10012284

Burján Monika 1987-ben szerzett magyar-francia szakos középiskolai tanári diplomát a JATE Bölcsészettudományi Karán. Tanulmányai befejezése óta rendszeresen fordít, egyrészt az irodalomelmélet és a társadalomtudományok körébe tartozó munkákat, másrészt szépirodalmi műveket. Szorosabban vett kutatási területe is a fordításhoz kapcsolódik: A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között című PhD-értekezését 2004-ben védte meg. Szerkesztőként közreműködött a Grimm Kiadónál 1999-ben megjelent új francia-magyar szótár készítésében. 1989-től oktat a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, 2016-tól a Francia Szakcsoport vezetője.