Bucin Mihaela Geni Dr.

Tanszékvezető főiskolai docens

Nemzetiségi Intézet

Román Nyelv és Irodalom Tanszék

Telefon: +3662546202

E-mail: bucin@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10029544

BucinMihaelaGeniMini

A Bukaresti Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett román-cseh szakon, majd ugyanitt PhD-fokozatot szerzett. Szakterülete a román nemzetiségi oktatás és kulturális antropológia. Fő kutatási témái a magyarországi román folklór, magyar-román kulturális interferenciák, etnikai sztereotípiák. Neve és munkássága helyet kapott a Román néprajzkutatók jegyzékében (Dictionarul etnologilor romani, Saeculum Kiadó, Bukarest, 1998). 1999 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Román Nyelv és Irodalom Tanszékén oktat, 2010 óta a tanszék vezetője.


2013 óta vendégoktatóként előadásokat tart a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Kulturális Tanulmányok alapképzési programban. 2015-ben a Croatica nemzetiségi kiadó gondozásában jelent meg három általános iskolai román nyelv, kultúra és civilizáció tankönyve a magyarországi román nemzetiségi iskolák számára. Nyelvi lektora számos Magyarországon megjelent román tudományos kötetnek és a Nemzeti Tankönyvkiadó által megjelentetett román nyelvű tankönyvnek. A Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézetében szervezett Origo román kétnyelvű vizsgáztató bizottságának tagja. 2013 óta érettségi bizottsági elnöke és javítótanára a Csongrád Megyei Kormányhivatal által szervezett közép- és emeltszintű érettségi vizsgának. Tagja a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Bölcsészeti, Történelmi és Teológiai Kara Tudományos Tanácsának és külső tagja ugyanezen intézmény PhD-Bizottságának.