Bozsó Renáta Olga

Mesteroktató

Művelődéstudományi Intézet

Telefon: +3662474255

E-mail: brenata@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026855

Bozsó Renáta a korábbi Közművelődési Tanszék, majd Felnőttképzési Intézet, jelenleg pedig Művelődéstudományi Intézet munkatársa. 1999-ben a József Attila Tudományegyetemen szerzett egyetemi diplomát magyar irodalom és nyelvészet szakon, majd 2002-ben diplomás művelődésszervezőként, 2010-ben pedig szociológia alapszakos szakelőadóként végzett. 2012-ben kezdte meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen az ’Oktatás és társadalom’ Neveléstudományi Doktori Iskolában, ahol 2017-ben abszolutóriumot szerzett, jelenleg pedig doktori disszertációján dolgozik. A főiskolai karon elsősorban társadalomtudományos tantárgyakat oktat, mint általános szociológia, szabadidő- és művelődés- és olvasásszociológia, kutatásmódszertan, valamint a művelődés és a felnőttképzés intézményrendszere. Kutatóként és kutatásszervezőként kapcsolódik be szakcsoportban, ill. intézeti, kari és egyetemi szinten különböző felmérésekbe, kutatásokba. Publikációi főként a művelődéshez, közművelődéshez és felnőttképzéshez kapcsolódnak, de érdeklődése kiterjed az olvasáskutatás, tehetséggondozás, hátránykompenzáló szakkollégiumok és a tanulási eredmény alapú oktatás témakörére is. Rendszeresen vesz részt konferenciákon, előadásokat tart és publikál tanulmányokat oktatási és kutatási témáihoz kapcsolódóan egyénileg és kollégáival közösen. Részt vesz az Országos Tudományos Diákkör (Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi szekció) munkájában témavezetőként és bírálóként, valamint adminisztratív és koordinációs feladatokat is vállal egyetemi és oktatási projektekben.