Biró Ildikó

Tanársegéd

Művészeti Intézet

Rajz- Művészettörténet Tanszék

Telefon: +36309651086

E-mail: biro.ildiko@edu.u-szeged.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10064758

1992-ben szerzett rajz-földrajz szakos tanári diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1997-ben vizuális- és környezetkultúra szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett multimédia specializációval a Magyar Iparművészeti Főiskolán. 2006 óta oktat a JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszéken. Doktori tanulmányait 2018-ban kezdte meg az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Tagja az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportnak, ahol a „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. Század képi nyelvének tanítása” projekt vizuális kommunikáció moduljához csatlakozva fejleszti saját tanítási-tanulási programját. Doktori kutatásának témája a vizuális kommunikáció tudáselemei, alkotói részképességeinek fejlesztése és értékelése. Programja célul tűzi ki az utóbbi évtizedekben a vizuális neveléssel kapcsolatba hozható jó gyakorlatok – az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásával kapcsolatos újítások területén végbement fejlesztések, a nemzetközi vizuális nevelés és a kutatások eredményei pedagógiai szempontú értelmezését, beépítését a vizuális kultúra tantárgy tantervébe. Olyan problémaközpontú projektfeladatokra igyekszik hangsúlyt fektetni, melyek a vizuális kultúra tantárgy hagyományos fejlesztési céljain túl reflektálnak a 21. század képkorszakának jelenségeire, kihívásaira: a nemzetköziségre, közösségi problémákra, kollektív alkotásra, az alkalmazott és autonóm művészet közeledésére, a vendégképek jelenlétére. Speciális szakterületei az újmédia, film, video, számítógépes grafika. Tudományos tevékenysége mellett digitális és hagyományos technikával készült grafikai munkáival rendszeres résztvevője hazai és nemzetközi kiállításoknak. Alkotói munkásságának központi problémája a más médiumból átvett vendégképek jelenléte, fotó és grafika ötvözése. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE).