Bíró-Balogh Tamás

Tanársegéd

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Tanítóképző Tanszék

Tanári szoba: 5005

E-mail: balogh.tamas.02@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10057941


Biro-Balogh.Tamas

Balogh Tamás – szerzői neve: Bíró-Balogh Tamás – 1975-ben született Gyomán. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen végezte, magyar szakon és 20. századi magyar irodalom speciális képzésen. Diplomáját 2006-ban szerezte meg. Ezután részt vett az Irodalomtudományi Doktori Iskola doktorandusz-képzésében, ösztöndíjas hallgatóként. Abszolutóriuma van, szigorlatozott. Angolból közép-, olaszból alapfokú nyelvvizsgája van.

 

2000-től 2013-ig tartott a Bölcsészettudományi Kar Modern Magyar Irodalom Tanszékén – különböző státuszokban – előadásokat és szemináriumokat. 2013–2016 között a Kerkai Jenő Tini Tanoda humán tanára volt. 2016 szeptemberétől a SZTE JGYPK TÓKI, majd API Tanítóképző Tanszékének tanársegédje.

 

Első írása 1991-ben jelent meg, első tudományos munkája 2000-ben. Eddig tizenegy önálló kötete jelent meg (melyből nyolc tudományos, három pedig szépirodalmi), valamint hozzávetőlegesen ugyanennyi kötet sajtó alá rendezése és szerkesztése. Kutatási területe elsősorban a 20. század magyar irodalomtörténete, azon belül is a Nyugat-korszak, Kosztolányi Dezső és Radnóti Miklós életrajza és életműve. Az utóbbi időben a korszak elfeledett vagy marginális szerzőinek gyermekirodalmi köteteiről és ifjúsági regényeiről ír tanulmányokat. Tagja a Szépírók Társaságának és a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak. Déry-díjas. Munkásságát emellett több díjjal is elismerték, az egyetemi Faludy-díjtól az MTA Irodalomtudományi Intézete által megítélt Erdődy Edit-díjig.

 

A JGYPK Tanító Tanszékén belül ő szervezi a 2018. óta futó „Gyerek – könyv – irodalom” című sorozatot, ahová az ország legjobb gyermek- és ifjúsági írói jönnek rendhagyó órára, beszélgetésre, előadásra, részt vesz vers- és prózaíró pályázat szervezésében, koordinálásában, értékelésében, ugyanígy a mesemondó verseny értékelő bizottságában.