Bernáth András Dr.

Egyetemi adjunktus
Alkalmazott Humántudományi Intézet
Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék
Telefon: +3662546319
E-mail: bernath@jgypk.szte.hu
Bernáth András egyetemi adjunktus, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatója (Alkalmazott Humántudományi Intézet, Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport). Angol szakos nyelvtanári és középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Doktori (PhD) fokozatát nyelv- és irodalomtudományból Belgiumban, a Louvaini Katolikus Egyetemen (Université Catholique de Louvain) szerezte. Több mint 30 publikáció szerzője, s több mint 30 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint meghívott előadóként. Fő kutatási területe az angol reneszánsz irodalomtudomány, ezen belül főként Shakespeare és kortárainak drámái és azok modern recepciója [vö. pl. Hamlet, the Ghost and the Model Reader: The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet (2013) c. doktori disszertációját]. Angol nyelvet, irodalmat és gyermekirodalmat oktat a kar tanító szakos alapképzésében angol műveltségi területen, valamint szaknyelvi kurzusokat a szaktárgyak oktatása idegen nyelven szakirányú továbbképzésen, ill. a felsőoktatási szakképzésen és a gyógypedagógia szakos hallgatóknak. Kurzusait angol nyelven tartja, ezért azokon külföldi Erasmus-hallgatók is rendszeresen részt vesznek. Külföldön is rendszeresen tanít vendégoktatóként az Erasmus oktatói mobilitás keretében, pl. Angliában (University of Portsmouth, School of Languages and Area Studies), illetve Ausztriában (Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien). Intenzíven kutatja az angol dráma és a színház szemiotikai vonatkozásait is, továbbá szimbólumkutatással is foglalkozik. Érdeklődése középpontjában az utóbbi években a színháztudomány, ill. ezen belül is a kortárs, angol és magyar színházi produkciók vizsgálata áll, ezzel kapcsolatban szaktanácsot is adott.