Benkő Zsuzsanna Dr.

Professzor emerita

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Telefon: +3662544737

e-mail: benko@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10009851

BenkoZsuzsannaMini2

Benkő Zsuzsanna professzor emerita, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet). 1976-ban a JATE-n történelem szakos, 1986-ban az ELTE-n szociológus diplomát szerzett. Kandidátusi fokozatot 1991-ben szerzett, 2000-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen. 1995-ben alapította meg az akkor Alkalmazott Egészségtudományi Tanszéket, mely 2007-től önálló Intézetté vált és 2016. augusztus 31.-ig a vezetése alatt működött.

Létrehozta Magyarország legelső Egészségfejlesztő műhelyét, mely nagy hazai és nemzetközi reputációval rendelkezik, valamint létrehozta a karral együtt 12 magyarországi felsőoktatási intézményből álló országos hálózatát, melyek mindegyikén a Kar kihelyezett képzései folytak. Ezzel párhuzamosan 2001-ig a Dél-Alföldi Régió Mentálhigiénés Programiroda régióvezetői feladatait is ellátta. 1998 és 2002 között a Kar általános főigazgató-helyettese, 1999 és 2003 között a kari Integrációs Bizottság valamint Társadalmi Bizottság elnöke. 2014-ben a Kari Stratégiai Bizottság felkért tanácsadó szakembere. 2000-ben alapító tagként hozta létre a Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottságán belül az Egészségfejlesztés Munkabizottságot, melynek azóta is elnöke. 2015-ben alakult meg a Szegedi Tudományegyetemen az Egészségtudományok Platform, mely az SZTE Egészségtudományokkal foglalkozó karainak, műhelyeinek kínál szakmai fórumot. E platform társadalomtudományi területi elnökhelyettesi tisztségét tölti be. A Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájának témavezetője. A magyarországi egészségfejlesztés úttörő szakembere, a legkorszerűbb nemzetközi egészségfejlesztő trendek folyamatos nyomonkövetésével és integrálásával gondoskodik a magyar egészségfejlesztő szakember utánpótlás biztosításáról. Jelentős önálló szakalapítási és szakindítási tevékenységet tudhat magáénak. Tudományos kutatási témája 2001-ig nemzetközi politológiai, politikai szociológiai jellegű, 2002-től az egészségfejlesztés elmélete, valamint család-, életmód- és egészségszociológiai témák. Két önálló kötete jelent meg. Több magyar és angol nyelvű könyvet szerkesztett, hazai és külföldi folyóiratokban publikált, hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon szerepelt. A Szegedi Egészségfejlesztés Kutatóműhely vezetője és aktív kutatója, számos nemzetközi kutatási, oktatási pályázat bizonyult sikeresnek szakmai vezetése valamint aktív részvétele alatt. 2013-ban Pro Iuventute Kiváló Dolgozó, 2015-ben pedig Pro Facultate kitüntetést kapott.