Zenepedagógiai Kortárszene Kutatóműhely

Dr. Dombi Józsefné

dombine@jgypk.szte.hu

Tagok

Prof.Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanár DLA

Dr.habil Asztalos Bence főiskolai docens DLA

Dr Varjasi Gyula főiskolai docens Phd

Altorjay Tamás drd művésztanár

Joóbné Czifra Éva zongoraművész

Asztalos Andrea drd. főiskolai tanársegéd

Szabady Józsefné dr. CSc ny főiskolai tanár óraadó

Laczi Júlia művésztanár (2018 májusban bekövetkezett haláláig) volt a kutatócsoport tagja


A JGYPK oktatói:

Prof.Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanár

Dr. Dombi Józsefné CSc ny. főiskolai tanár óraadó

Dr. Szabady Józsefné CSc ny. főiskolai tanár óraadó

Dr Varjasi Gyula főiskolai docens PhD, Altorjay Tamás drd. művésztanár, operaénekes

Joóbné Czifra Éva főiskolai tanársegéd, zongoraművész

Asztalos Andrea drd. főiskolai tanársegéd


Hazai külsős tagok:

Dr.habil Asztalos Bence DLA főiskolai adjunktus ELTE TOKI, Vántus István Társaság Szeged


Külföldi tagok:

Petr Hala PhD docens Masaryk University Brno,A műhely kutatási témája

A kutatócsoport azt a célt tűzte ki, hogy egy hosszmetszeti kutatás alapján bemutassa az Ének- zene Tanszék történetében a kortárszene megjelenését, megismertetésének lehetőségeit és rávilágítson a legújabb kezdeményezésekre, feltárja és bemutassa a XX. századi és a legújabb kortárs zenepedagógiai műveket.

A történeti rész feltárásában a kutatás módszere dokumentumelemzés és személyes tapasztalat. Az első tanszékvezető Szögi (1943-tól) Szeghy Endre megbízatása rövid megszakítással 1928-től 1961-ig tartott. Széleslátókörű pedagógus, népzenekutató, karvezető és zeneszerző volt. Maga is írt kórusműveket és személyesen ismerte Kodály Zoltánt, Bárdos Lajost. Fennmaradt levelek tanúsítják, hogy e neves szerzők milyen nagyra értékelték a szegedi főiskolán folyó oktató és művészi munkát. Az akkori hallgatók Kodály, Bárdos műveit ismerték és magas színvonalon tolmácsolták. A további évtizedekben a kortárszene megismerése területén fontos szerep jutott a karvezető tanároknak. Az ő irányításuk, program választásuk nagymértékben elősegítette a hallgatók kortárszenei ismereteit. Kiemelendő Kardos Pál Liszt-díjas karnagy és Dr.Mihálka György Fasang Árpád-díjas karnagy munkássága, akik Kodály kórusművek mellett egyre több Bartók művel ismertették meg a hallgatókat. Kortárs zeneszerzők Karai József és Petrovics Emil is ajánlottak kórusművet Dr. Mihálka Györgynek, ezzel a legújabb zeneszerzői stílusok is eljutottak a hallgatókhoz. A XX. század végén XXI. század első évtizedében két neves karvezető egyéniség határozta meg a kortárszene megismertetését. Ordasi Péter Liszt-díjas karnagy a női kari irodalomban Kocsár Miklós művészetének fontos tolmácsolója. 2018. június 30-ig Dr. habil Kovács Gábor a vegyeskari irodalomban többek között Tóth Péter, Orbán György és Gyöngyösi Levente műveire irányította a figyelmet.

A kutatás a történeti feltárás mellett nagy energiát fektet be a legújabb zenepedagógiai művek tanulmányozására és bemutatására. 1999-től Dr. Maczelka Noémi zongoraművészt választották meg tanszékvezetőnek. Ez idő óta több új lehetőség nyílott a kortárszene megismertetésére. Az oktatás keretein belül a BA szakhoz kapcsolódó zenei informatikus szakirány bevezetésével nagy lépésnek tekinthető a kortárszene választható tantárgy megjelenése, majd 2010-től az Erasmus hallgatók számára a TÁMOP pályázat révén elindított angol nyelvű Contemporary Music c. kurzus.

Legújabb kezdeményezések a zenei versenyek, melyeket Meszlényi Róbert emlékére 2012-től és Durkó Zsolt emlékére 2014-ben szerveztünk. Ezáltal lehetőség nyílt e két szerző életműve: Meszlényi dalai, Durkó hangszeres darabjai részletes bemutatására.

A kortárszenei kutatócsoport további célja, hogy felkutassa azokat a kortárszenei zenepedagógiai műveket, amelyek még Szegeden nem hangoztak el, továbbá egy tankönyv elemzés kapcsán feltárja azokat a kortárszenei műveket, amelyek a legújabb tankönyvekben előfordulnak.

A kutatócsoport szorosan együttműködik a legnevesebb zeneszerzőkkel, akik személyesen konzultáció keretében is segítik műveik megértését és bemutatásának hatékonyságát. Célunk, hogy a tanári bemutatás mellett a legtehetségesebb hallgatók is részt vegyenek a munkában. Motiváljuk őket, hogy a művek előadásában is közreműködjenek Többek között ősbemutatóként hangzott el az évek során Pld. Kocsár Miklós Hang-köz Játékok 30 darabból álló sorozata a Kossuth -díjas szerző jelenlétében. Tóth Armand: Kalamajkák sorozata a szerző jelenlétében. A Kalamajkák kotta kiadása Maczelka Noémi és Dombi Józsefné ajánlásával jelent meg 2010-ben. 2018-ban Soproni József: „Tizenkét négykezes” darabjai közül válogatás Maczelka Noémi Dombiné Kemény Erzsébet előadásában.

Szintén ősbemutató volt Balassa Sándor: Szonatina A.B.C. darabja, Balassa Sándor Szonatina op. 136. Lendvay Kamilló 12 hegedűduó válogatása, Sármai József-Tóth Péter: Játszótér kottabemutatása Láng István: Négykezes zongoraműveinek megszólaltatása, Hollós Máté: Albumvázlatok, Magyar motívumok bemutatása.

Sári József zeneszerző jelenlétében tartottuk a Zenepedagógiai délelőttöt. Kilenc törpe és a egy válogatás hangzott el a Ghiribizzy sorozatból. A magyar szerzők mellett a hallgatók közreműködésével kortárs délszláv zene is elhangzott.

Szegedi bemutató volt a Balassa Sándor Ládafia I. kottájának megszólaltatása, Hollós Máté 1vagy 10 zongoradarabja, Tallér Zsófia- Marék Veronika Kippkopp és Tipp Topp kottájának bemutatása. Ránki György: Két bors ökröcske, Nyelvtörő kánon, Medvetánc előadása Ránki György dalainak bemutatása Varjasi Gyula előadásában.

A kutatócsoport munkáját fémjelzi Dr. Maczelka Noémi és Dr. Dombi Józsefné országos elismerése az Artisjus–díj. A művek bemutatásában, betanításában a kutatócsoport valamennyi kollegája közreműködik.

A kutatócsoport munkája folyamatos. Az új művek feltárása. zeneszerzőkkel való konzultálás az új művek megtanulása, megtanítása, hangfelvétel készítése körültekintő munkát igényel A kutatásokról konferenciák keretében is beszámoltunk.Jelentősebb eredmények

Publikációk:

Asztalos Bence

Kreativitás és vállalkozókészség fejlesztés zenével, performansszal, kulturális együttműködéssel

In: Dombi Józsefné, Asztalos Bence (szerk.)

Művészetek kölcsönhatása. 240 p.

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.10.12-2015.10.13. Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet, 2016. pp. 166-168.

(ISBN:978 615 5455 57 5)


Asztalos Bence

Kreatív zenei gyakorlatok az iskolai ének-zene oktatásban és tanárképzésben. Musik kreativ+ (2.)

PARLANDO: ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT (2017/4) Paper http://www.parlando.hu/2017/2017-4/Asztalos_Bence-Kreativ_zenei_gyakorlatok.pdf. 11 p. (2017)


Asztalos Bence

Musik kreativ+

STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI SERIES MUSICA 2015:(2) pp. 85-93. (2015)


Asztalos Bence

Promoting creativity and entrepreneurship through music, performance and cultural cooperation

In: Zuzana Selčanová, - Barbora Šobáňová, - Lenka Kaščaková, - Ena Stevanovic, - Miloš Kodejška (szerk.)

Teorie a praxe Hudební výchovy IV. 284 p.

Konferencia helye, ideje: Prága, Csehország, 2015.11.12-2015.11.13. Prága: Univerzita Karlova v Praze, 2016. pp. 223-229.

(ISBN:978-80-7290-875-2)


Asztalos Bence

Experimental performances in creative music pedagogy

In: 5th IRI International Educational Conference. Program. Abstracts.. 34 p.

Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2017.05.07-2017.05.08.p. 9. 1 p.


Asztalos Bence

Performance experiments in Musik kreativ+

In: Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 5. 128 p.

Konferencia helye, ideje: Pula, Horvátország, 2017.05.17-2017.05.20. Pula: Juraj Dobrila University of Pula, p. 29. 1


Asztalos Bence

See What You Hear!

In: Michaela Schwarzbauer, Elisabeth Wieland (szerk.)

JOINT (AD)VENTURE MUSIC: 25th EAS Conference. 96 p.

Konferencia helye, ideje: Salzburg, Ausztria, 2017.04.18-2017.04.22. Wien: LIT Verlag, 2017. p. 81. 1 p.

(ISBN:978-3-643-90895-7)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék


In:

Dombi Józsefné; Asztalos Bence

Asztalos Bence (zeneművészet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

(szerk.)

ZENEI ÉVFORDULÓK. Tanulmánykötet. 226 p.

Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2017. pp. 139-146.

(ISBN:978-615-5455-73-5)

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia Szeged: Új dimenziók a kortárszene tanításának területén az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetében előadás

(2016)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Contemporary music in primary and secondary school education in Hungary: New opportunities for enjoying in the Contemporary Music

Egyesült Királyság / Skócia

32nd World Conference Internattional Society for Music Education 2016. July 24-29, abstract (2016)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Currents Issues in Music Education, Contemporary Composers in Hungarian Music Education: XXVII MUSICA VIVA IN SCHOLA Konferencia 2016. október 18-19. Brno Masaryk Egyetem

(2016)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék történetének neves pedagógusai: dr. Szeghy Endre, Szendrei Imre, dr. Mihálka György

In:

Karlovitz János Tibor

Karlovitz János Tibor (Neveléselmélet és oktat...)

ME/BTK/Tanárképző Intézet

(szerk.)

Tanulás és fejlődés: A IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia válogatott tanulmányai. 322 p.Konferencia helye, ideje: Štúrovo, Szlovákia, 2016.02.21-2016.02.23. Komárno: International Research Institute, 2016. pp. 307-316.

(ISBN:978-80-89691-31-9)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Opportunities to perform contemporary music

In:

Mgr Petr Hala

(szerk.)

Musica viva in schola XXIV..Konferencia helye, ideje: Brno, Csehország, 2014.10.21-2014.10.22. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. pp. 141-145.

(ISBN:978-80-210-7565-8)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

A kortárszene megismerésének új lehetőségei az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetében

In:

Torgyik Judit

Torgyik Judit Emese (Neveléstudomány)

KJF/TBI/Neveléstudományi Intézeti Tanszék [2015.12.31]

(szerk.)

Százarcú pedagógia. 513 p.

Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2015.01.12-2015.01.14. Komárno: International Research Institute, 2015. pp. 61-69.

(ISBN:978-80-89691-17-3)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Durkó Zsolt alkotómunkásságának hazai és nemzetközi elismerése

In:

Dombi Józsefné;

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék Maczelka Noémi

Maczelka Noémi (Zeneművészet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

(szerk.)

Mahler-Szkrjabin-Verdi-Korngold: Tanulmánykötet. 152 p.

Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2012.10.08-2012.10.09. Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2013. pp. 116-121.

(ISBN:978-963-306-218-0)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Vántus István művészetének holisztikus megközelítése

In:

Dombi Józsefné

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

(szerk.)

Chopin-Schumann-Erkel.Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2010.10.11-2010.10.12. Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2011. pp. 24-29.

(ISBN:978 963 9927 42 1)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

A kortárszene szerepe a tanszék történetében

In:

Dombi Józsefné

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

(szerk.)

80 év a zenei nevelés szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2008.10.07-2008.10.09. Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2009. pp. 48-54.

(ISBN:978 963 482 967-6)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Kodály és Ránki zongoraművei

In:

Dombi Józsefné;

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék Maczelka Noémi

Maczelka Noémi (Zeneművészet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

(szerk.)

A Kodály évforduló hazai és nemzetközi kultúrtörténeti vonatkozásai.

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2007.10.09-2007.10.10. Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2008. pp. 62-69.

(ISBN:978 963 482 861 7)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

A Vántus István Társaság szerepe Szeged zenei életében

In:

Tandi Lajos

(szerk.)

A Dugonics Társaság évkönyve 2002-2012: Válogatás az évtized előadásaiból.

Szeged: Dugonics Társaság; Bába Kiadó, 2012. pp. 144-149.

(ISBN:978 963 319 0630)


Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Huszár Lajos ősbemutatója

p. 6.

Szegedi Szépírás Művészeti Havilap (2007)


Varjasi Gyula

Varjasi Gyula (zenepedagógia)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Tamás Gergely Alajos karnagyi és zeneszerzői tevékenységének pedagógiatörténeti jelentősége

In:

Dombi Józsefné;

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet (Neveléstörténet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék


Asztalos Bence (zeneművészet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

(szerk.)

Művészetek kölcsönhatása. 240 p.

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.10.12-2015.10.13. Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet, 2016. pp. 113-121.

(ISBN:978 615 5455 57 5)


Varjasi Gyula (zenepedagógia)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

Bárdos Lajos karvezetői és zenepedagógiai tevékenysége a Mátyás-templomban

In:

Dombi Józsefné; Asztalos Bence

Asztalos Bence (zeneművészet)

SZTE/JGYPK/MI/Ének-zene Tanszék

(szerk.)

Zenei évfordulók: Tanulmánykötet. 226 p.

Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2017. pp. 116-123.

(ISBN:978 615 54 55 73 5)Konferenciák:


Vántus István Kortárszenei Napok Zenepedagógiai Délelőtt 2004-tól folyamatosan minden év novemberében.

Nemzetközi Zenepedagógiai Konferencia SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék 2002-től folyamatosan minden év októberében

EAS Rostock, 2015, EAS Vilnius 2016, EAS Salzburg 2017, EAS Jelgava 2018.

ISME, Glasgow 2016.

Pomeranian University of Slupsk Music Department 2015.

West University of Timisoara 2016.

Brno Masaryk University Faculty of Pedagofy Music Department 2016, 2018

Nagyvárad Partiumi Keresztény Egyetem 2018.A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység


A díjazott hallgató neve: Szabó Zsuzsanna

A TDK/OTDK-munka címe: Hollós Máté : Három dal egy versre ének előadása

Helyezés: I. díj OMK Szeged

Témavezető: Dr. Maczelka Noémi

Zongorakísérő Dr Dombi Józsefné


SZTE JGYPK Művészeti Művészetpedagógiai-és Művészetközvetítő

Szakkollégium pályázata:

A díjazott hallgató neve: Nagy Szabina

A mű címe : Ránki György : Az ember tragédiája

Helyezés I . díj

Témavezető: Dr Dombi Józsefné

Durkó Zsolt emlékverseny 2014.


A díjazott hallgató neve: Rozsnyói Dóra

A mű címe :Durkó Zsolt:Törpék és óriások A kisdobos

Helyezés I

Témavezető: Dr Maczelka Noémi


A díjazott hallgató neve: Kémenes Anikó

A mű címe: Durkó: Bárányfelhő

Helyezés II.

Témavezető: Dr Dombi Józsefné

Meszlényi emlékverseny 2015.


A díjazott hallgató neve: Sallay Gergely

A mű címe Meszlényi Róbert: Ein Blick

Helyezés I.

Témavezető Szabady Józsefné, Prof. Dr. Maczelka Noémi


Meszlényi emlékverseny 2016

A díjazott hallgató neve: Dudás Diana

A mű címe: Meszlényi: Barbarazweige

Helyezés: I.

Témavezető: Laczi Julianna, Dr Dombi JózsefnéDoktori iskolában való részvétel


Az oktató neve, beosztása, tud. fokozata

Prof. Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanár

Dr. Dombi Józsefné ny. főiskolai tanár

Dr. Varjasi Gyula főiskolai docens


A doktori iskola neve:

Zeneakadémia Doktori Iskola

ELTE PPK Doktori Iskola

Nyitra Pedagógiai Fakultás Doktori Iskola

Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi doktori Iskola


A részvétel jellege: bizottsági tag, opponens