Művészetelméleti és Művészetpedagógiai Kutatócsoport

Dr. habil. Máté Zsuzsanna

mate.zs@jgypk.szte.hu


Tagok

A JGYPK Művészeti Intézetének oktatói

- Gál Lehel DLA, főiskolai docens, festőművész, a Művészeti Intézet vezetője és a Rajz-Művészettörténet Tanszék tanszékvezetője.

- Marosi Katalin DLA, főiskolai docens, festőművész, a kutatócsoport vezető-helyettese,

- Dr.habil. Máté Zsuzsanna, főiskolai tanár, a filozófia tudományok kandidátusa

- Dr. Pusztai Virág, tanársegéd, PhD

- Bíró Ildikó, PhD hallgató (SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola), grafikusművész, tanársegéd

- Asztalos Andrea, tanársegéd PhD doktorjelölt (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola) (Új tag.)

Hazai külsős tagok

- Dr. Várszegi Tibor, PhD, EMMI Kulturális Államtitkárság Előadó-művészeti Főosztály referense (Új tag.)A műhely kutatási témája

A 2018. szeptemberben alakult, az SZTE JGYPK Művészeti Intézetében működő Művészetelméleti és művészetpedagógiai kutatócsoport tagjai, a pedagógia, a művészet és művészettudományok területén fejtik ki tevékenységüket. Ennek aktuális irányultságát a művészettel nevelés értékrendszere és a művészi megformálás teoretikus és bölcseleti problémakörei határozzák meg. A kutatócsoport célja, hogy egy többdimenziós - oktatói, nevelői, művészi, alkotói és befogadói valamint tudományos, azaz neveléstudományi és művészettudományi (művészetfilozófiai, -elméleti és esztétikai) - szemlélet igényének kiteljesedését szorgalmazza a felsőoktatásban és a közoktatásban valamint a kultúra művészeti szféráival foglalkozók körében.


Ezen átfogó kutatási téma érdekében a kutatócsoport arra törekszik, hogy tagjainak művészi, pedagógiai és/vagy tudományos tevékenysége mellett az SZTE JGYPK Művészeti Intézetének bázisán alapulva, különböző (kari, egyetemi, külső) pályázati támogatások segítségével, évente egy jelentős szakmai és tudományos eseményt, a páratlan évben művészetelméleti, a páros évben művészetpedagógiai konferenciát szervezzen. Valamint pályázati, anyagi támogatás elnyerése esetén a konferencia előadásainak tanulmányaiból tanulmánykötetet is megjelentessen, ezáltal lehetőséget teremtve egy folyamatos szakmai diskurzusra a művészetelméleti illetve művészetpedagógiai területen. A kutatócsoport tagjainak egyéni szakmai és tudományos munkája ad alapot a csoportban folyó diskurzusra és annak kiterjesztésére a hazai (és lehetőség szerint nemzetközi) kulturális és művészeti életre.


2018. szeptemberétől elért eredmények összegzése:

1/ 2018. nov. 14-én „Művészeti nevelés, művészetre nevelés a felsőoktatásban” című első művészetpedagógiai konferencia megrendezése a szegedi MTA SZAB székházban és sikeres lebonyolítása.

Szervezők: Marosi Katalin és Gál Lehel.


2/2018. őszén sikeres pályázat az SZTE JGYPK Tudományos és Művészeti Pályázatán, a művészetpedagógiai konferencia előadásainak tanulmánykötetben való publikálására, 150. ezer ft összeggel. Csoportos pályázat felelőse és beadója, a tanulmánykötet szerkesztője: Marosi Katalin.


3/ Pusztai Virág sikeres PhD-védése vizuális kultúra témakörban, témavezetője Dr. habil. Máté Zsuzsanna


2019-ben a tervezett kutatócsoporti tevékenység:

1/ 2019. április 25-én kerekasztal beszélgetés Dr. Kulin Ferenccel a Magyar Művészet (MMA) főszerkesztőjével, és az MMA két művész-akadémikusával.

Téma: Vizuális kultúra a köz- és a felsőoktatásban, szakmai beszélgetés a NAT új tervezetéről.


2/ 2019. őszén „A harmónia dicsérete” című első, intézeti (hazai és nemzetközi) művészetelméleti konferencia rendezése az MTA SZAB-ban.


3/ Együttműködés kidolgozása SZTE JGYPK Művészeti, művészetpedagógiai és művészetközvetítő szakkollégiumával, melynek első közös eseménye az őszi „A harmónia dicsérete” című konferencia lesz.


Jelentősebb eredmények

Publikációk

2018-as megalakulása óta megjelent publikációi a kutatócsoport tagjainak, a kutatási témával összhangban:

Művészetelméleti tanulmányok:


1/Máté, Zsuzsanna:

A „művészet vége” dilemma művészet/filozófia-történeti diskurzusáról

MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA VI : 2018/2 pp. 32-40. , 9 p. (2018)


2/Máté, Zsuzsanna:

A művész és a tudós kreativitása Csíkszentmihályi Mihály és Arthur Koestler szerint

MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA VI : 2018/1 pp. 68-77. , 10 p. (2018)


3/ Máté, Zsuzsanna: Az intermedialitás hermeneutikai sajátosságairól. TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 56 : 1 pp. 97-117. , 20 p. (2018)


4/Máté, Zsuzsanna: Az "Erdélyi Iskola" egyik alapítójáról, Málnási Bartók György kolozsvári-szegedi filozófusról és esztétikafelfogásáról

MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA VI. évf. : 4. szám pp. 89-97. Paper: ISSN 2064-3799 , 8 p. (2018)


5/ Máté, Zsuzsanna: János Kass's literary and musical illustrations

In: Új utakon a művészetpedagógia

Szeged, Magyarország * : SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, (2018) pp. 25-30. , 6 p.


6/ Máté, Zsuzsanna: Dialógus a művészről és művészetéről. Kass János születésének 90. évfordulóján

DOCERE 2018 : 1-2 pp. 37-48. , 12 p. (2018)


7/ Bene, Zoltánné Pusztai Virág: Közösségi emlékezet és identitás a vizuális média hatóterében

LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 2. pp. 55-71. , 17 p. (2018)


8/ Bene, Zoltánné Pusztai Virág:

Az emberi arckép devalválódása

DOCERE 1-2. pp. 57-68. , 12 p. (2018)


Művészetpedagógiai tanulmányok:

9/Marosi, Katalin:

Művészet és technika: műholdakkal rajzolni

DOCERE 2018 : 1-2 pp. 115-120. , 6 p. (2018)


10/Marosi, Katalin:

Van-e titok? Mi van a fejekben? Gondolatok a "Kass + 90" pályázat anyagából nyílt hallgatói tárlatról

DOCERE 2018 : 1-2 pp. 49-56. , 8 p. (2018)


11/ Máté, Zsuzsanna:

Az SZTE JGYPK Művészeti, művészetpedagógiai és művészetközvetítő szakkollégiumának működéséről é a 2017-es művészeti és tudományos rendezvényeiről

DOCERE 2018 : 1-2 pp. 3-6. , 4 p. (2018)

 


Konferenciák:

- 2018. november 14-én Marosi Katalin (DLA) főiskolai docens szervezésében, irányításával valamint a Művészeti Intézet vezetőjének, Gál Lehel (DLA) főiskolai docens szervezésében zajlott le az első művészetpedagógiai konferencia, Művészeti nevelés, művészetre nevelés a felsőoktatásban címmel, tíz haza és külföldi előadó részvételével, a SZAB-székházban. Az előadások tanulmányai tanulmánykötetben jelennek meg 2019-ben az SZTE JGYPK Tudományos és Művészeti Pályázatának támogatásával, Marosi Katalin csoportos pályázatával és tanulmánykötet-szerkesztésével.Projektben való részvétel

- 2018. őszén sikeres csoportos pályázat az SZTE JGYPK Tudományos és Művészeti Pályázatán, a művészetpedagógiai konferencia előadásának tanulmánykötetben való publikálására, 150. ezer ft összeggel. Csoportos pályázat elkészítője és felelőse: Marosi Katalin.Doktori iskolában való részvétel

Dr.habil. Máté Zsuzsanna, főiskolai tanár, a filozófia tudományok kandidátusa, habilitált oktató

A doktori iskola neve:

SZTE Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola


Máté Zsuzsanna 2007-2013-ig volt törzstag. Témavezetőként két védett doktorandusz hallgatója van, Dr. Kádár Zoltán (2012) és Dr. Pusztai Virág.


Pusztai Virág, az MM kutatócsoport tagja 2018. nov. 20-án védte meg sikeresen vizuális kultúrából írt értekezését, témavezetője Dr. habil. Máté Zsuzsanna volt. (https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2795).


.