Kiss Áron Neveléstörténeti Tehetségműhely

Dr. Fizel Natasa

natasa@jgypk.szte.hu


Tagok

A JGYPK oktatói

Dr. Nóbik Attila egyetemi adjunktus, habil. PhD

A JGYPK hallgatói

Ábrahám Fanni, Szociálpedagógia III. évf.

Forró Réka, Szociálpedagógia III. évf.

Baranyi Kitti, Szociálpedagógia III. évf.

Sarusi Fanni, Tanító II. évf.

Kis Ramóna, Szociálpedagógia III. évf.

Jankulár Viktória, Tanító III. évf.

Hódi Lilla, Óvópedagógia II. évf.

Margit Klaudia, Óvópedagógia II. évf.


A műhely kutatási témája

A műhely fő célja a tehetséges hallgatók kutatásainak támogatása, hallgatói konferenciák szervezése, publikációs lehetőségek biztosítása, a TDK/OTDK-n való sikeres szereplés elősegítése.

Tehetségműhelyünkbe várjuk mindazokat a szegedi egyetemi hallgatókat, akiket érdekel a nevelés- és oktatástörténet, szívesen foglalkoznának alma materük, a Szegedi Tudományegyetem és karainak történetével, az itt oktató professzorok és tanárok munkásságával.

A Tehetségműhely kutató hallgatói a neveléstörténet különböző részterületein dolgoznak. Az eszmetörténet mellett az iskolatörténet, és kiemelten a felsőoktatás-történet is a kutatási területeink közé tartozik.

Jelenleg folyó kutatások:

Farkasinszky Terézia, a szegedi Ifjúsági Drogcentrum alapítója

A szegedi Állami Gyógypedagógiai Általános Iskola története a források tükrében (1949-1951)

Antiszemitizmus a szegedi tudományegyetemen

A Csanád Megyei Árvaház története

Ajánlott kutatási témáink:

Az Apponyi Kollégium hallgatóinak vizsgálata

A Ferenc József Tudományegyetem hallgatóinak vizsgálata

(BTK, TTK, Jogi Kar, Orvosi Kar)

Rektori Hivatali iratok feldolgozása

Az egyetem hírei a korabeli lapokban

A Vakok Intézetének története

A Ferenc József Tudományegyetem professzorai

Polgári iskola történet 1868-1947

Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola oktató, kutató egyéniségei (1928-1947)

A szegedi Pedagógiai Főiskola története (1947-1963)Jelentősebb eredmények

Publikációk:

Fizel Natasa (2017, szerk.): Gutta cavat lapidem. Hallgatói tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. (Lektorálta: dr. Döbör András, dr. Nóbik Attila, dr. Miklós Péter)

http://mek.oszk.hu/15500/15500/15500.pdf


Konferenciák:

2015. március 26-án tradícióteremtő szándékkal a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában az MTA SZAB Neveléstörténeti Munkabizottság Szervezésében került megrendezésre az I. Neveléstörténeti tehetséggondozás a Dél-Alföldön című konferencia.

I. Neveléstörténeti Tehetséggondozás a Dél-Alföldön Konferencia (SZAB Székház) – 2015. április

Kutató Hallgatók Éjszakája (SZTE JGYPK) – 2015. szeptember

II. Neveléstörténeti Tehetséggondozás a Dél-Alföldön Konferencia (SZAB Székház) – 2016. április

Tudományos Diákköri Konferencia, Intézeti forduló (SZTE JGYPK) – 2016. november

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pedagógia, Pszichológia, Andragógia, Könyvtártudomány Szekció (SZTE JGYPK) – 2017. április

III. Neveléstörténeti Tehetséggondozás a Dél-Alföldön Konferencia (SZAB Székház) – 2017. május

Korábbi tagjaink ösztöndíjai

- Köztársasági-ösztöndíj (Takács Ildikó, Szabó Dóra Éva)

- Sófi kiemelt kuratóriumi különdíj (Rák Ágnes, Kiss Nikolett)


A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

A díjazott hallgató neve: Kiss Nikolett

Az OTDK-munka címe: Az újszegedi Kerti Iskola módszereinek összehasonlító elemzése

Helyezés: II. helyezés, a Délvidék Kutatóközpont különdíja (XXXIII. OTDK Pedagógia, Pszichológia, Könyvtártudomány, Andragógia Szekció, 2017. április)

Témavezető: Fizel Natasa, egyetemi tanársegéd


A díjazott hallgató neve: Rák Ágnes

Az OTDK-munka címe: Az 1930-as évek vidéki egyetemi tanrendjeinek összehasonlító elemzése

Helyezés: A Délvidék Kutatóközpont különdíja

Témavezető: Fizel Natasa, egyetemi tanársegéd


A díjazott hallgató neve: Szabó Dóra Éva

Az OTDK-munka címe: Várkonyi Hildebrand Dezső fő gondolatai A Cselekvés Iskolája című folyóirat tükrében

Helyezés: A Délvidék Kutatóközpont különdíja

Témavezető: Fizel Natasa, egyetemi tanársegéd


Doktori iskolában való részvétel

Dr. Fizel Natasa egyetemi adjunktus, PhD

Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

Témavezető