KAPOCS - Kultúra – Könyvtár – Közösség, Andragógia, Pedagógia, Oktatás Kutatócsoport

Dr. habil. Keczer Gabriella

keczer.gabriella@szte.hu

A kutatócsoport vezetője:

Dr. habil. Keczer Gabriella

A kutatócsoport kultúrakutató műhelyének vezetője:

Molnárné dr. Urbanik Tímea

A kutatócsoport tanácsadói:

Dr. T. Molnár Gizella

Dr. habil. Gerencsérné Újvári Edit

A kutatócsoport koordinátora:

Dr. Hevesi Tímea Mária

A kutatócsoport email-címe:

kapocs.jgypk@szte.hu


Tagok

- A SZTE JGYPK Művelődéstudományi Intézet oktatói:

Bozsó Renáta

Gerencsérné Dr. habil. Újvári Edit

Dr. Hevesi Tímea Mária

Dr. habil. Keczer Gabriella

Molnárné Dr. Urbanik Tímea

Dr. Nagy Angelika

Dr. habil. Németh Balázs

Patkósné Dr. Hanesz Andrea

Pelesz Nelli

Dr. Szirmai Éva

Dr. Szűcs Norbert

Dr. T. Molnár Gizella

- és az Intézet alap- és mesterképzéseiben résztvevő, tudományos diákköri kutatómunkát folytató hallgatói


2020 májusában, annak érdekében, hogy keretet adjanak a Művelődéstudományi Intézetben (azóta: Művelődéstudományi Tanszék) folyó sokrétű tudományos tevékenységnek, és biztosítsák a multidiszciplináris kutatásokban érvényesítendő minőségi és etikai elvárások egységességét, az intézet munkatársai kutatócsoportot hoztak létre. A KAPOCS alapvető célja, hogy koordinálja az egyes tudományterületek munkáját, hasznosíthatóságát az oktatásban, támogassa az intézet oktatóinak és tehetséges hallgatóinak kutatói tevékenységét, ösztönözze a munkatársak részvételét a kutatócsoport által jegyzett projektekben (publikációk, konferenciák). Bár az új kutatócsoport megalapításával az intézethez kötődő két kutatóműhely (Andragógiai Kutatócsoport és Identitáskutató Műhely) befejezi működését, de ezek hagyományait, kutatási célkitűzéseit és témáit, értékeit a továbbiakban is megőrizzük, beépítettük a KAPOCS új struktúrájába. A kutatócsoporton belül két műhelyet hoztunk létre: a Kultúrakutató Műhelyt és az Oktatáskutató Műhelyt. A kutatócsoport tartalmas és konstruktív kapcsolatot kíván kiépíteni, ill. fenntartani a témáival foglalkozó külföldi, határontúli műhelyekkel, az SZTE, a társintézmények és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar más munkacsoportjaival.


A kutatócsoport kutatási témái

- művelődés-, kultúra- és kultúrpolitika-történet, a kultúraközvetítés elméleti és intézményi háttere, a közösségszervezés elmélete és gyakorlata, kisebbségi és kulturális identitások

- a kortárs művészeti mediáció, a múzeumi mediáció, az európai kulturális identitás témaköreinek kutatása, jelentőségük és módszertani lehetőségeik a kultúraközvetítésben

- könyvtárak új szerepben, könyvtárpedagógia, olvasásszociológiai kutatások, digitalizáció, tudástranszfer

- sajátos igényű célcsoportok a felnőttképzésben és a munkaerőpiacon, sokszínűség-menedzsment, inkluzív felnőttképzés, társadalomkritikai és emancipatórikus irányzatok az andragógiában, fogyatékosságtudomány a neveléstudományban (DSE), inkluzív kutatások

- gyermekek, fiatalok, felnőttek közösségeinek szerveződése, működése, ezen közösségi dimenziókban megjelenő pedagógiai és oktatásmódszertani kérdések, lehetőségek

- az oktatás, képzés társadalmi és gazdasági kontextusa, oktatáspolitika, felsőoktatási kutatások


A kutatócsoport tevékenysége

Átmenetek. A globális és helyi kultúrák határán című multidisciplináris konferencia (2021. március 12-13.)

Közösségi Kapcsolódások - tanulmányok kultúráról, oktatásról című, ISSN számmal ellátott, lektorált, elektronikus periodika, amely a kutatócsoport tagjain kívül a JGYPK és a társintézmények munkatársai számára is biztosít publikációs lehetőséget.

Főszerkesztő: Dr. Szirmai Éva

szirmai.eva@szte.hu