Identitáskutató Műhely

Gerencsérné dr. Újvári Edit

ued@jgypk.szte.hu


Tagok:

A JGYPK oktatói:

Bozsó Renáta, doktorandusz - mesteroktató

Démuth Ágnes, dr. PhD. - nyugalmazott főiskolai docens

Farkas Éva, dr. habil. PhD. - egyetemi docens

Keczer Gabriella, dr. habil. PhD. - egyetemi docens

Molnárné Urbanik Tímea dr. PhD. - főiskolai docens

Nagy Angelika, dr. PhD - főiskolai docens

Patkósné dr. Hanesz Andrea PhD - főiskolai docens

Propszt Eszter, dr. habil. PhD. - főiskolai tanár

Sütő Erika, doktorandusz - tanársegéd

Szirmai Éva, dr. PhD. - főiskolai docens

Szűcs Norbert dr. PhD. - főiskolai docens

T. Molnár Gizella, dr. PhD. - főiskolai tanár


Külföldi tagok

Gábrity Molnár Irén, dr. PhD. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka


A műhely kutatási témája

2007. június 15-én a „Szakmai napok Hajóson” című rendezvény egyik programjaként, munkamegbeszélés keretében alakult meg az Identitáskutató Műhely. A Felnőttképzési Intézet munkatársainak közös kutatási programjaként a kulturális identitás kérdéskörét határoztuk meg. Ugyanis a képzéseink sokoldalúságából (társadalomtudományok, andragógia, esztétika, kultúraelmélet, gazdaságtudomány, szociálpszichológia stb.) következően az oktatók a szakterületüknek megfelelő tudományterületen folytatnak kutatómunkát, ezért intézeti közös kutatást olyan tematika mentén szervezhettünk, amely közös nevezőt jelent a szerteágazó tematikák esetében is. Programunkhoz a kutatóműhely megalakulásakor partnerként kapcsolódtak az Újvidéki Egyetem szabadkai, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, valamint a Szabadkán működő Magyarságkutató Tudományos Társaság képviselői. Az SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézetének munkatársai szintén társulnak a műhely nemzetiségi identitást kutató programjához.

A Magyar Szemiotikai Társaság kutatóinak bekapcsolódásával az identitás szemiotikai vonatkozásainak vizsgálatára is hangsúlyt helyeztünk.

A résztvevők által kialakított kutatási témák köré csoportosítva műhelyprogramokat, konferenciákat szervezünk, amelynek során a műhelytagok és a téma szakértői ismertetik kutatási eredményeiket.


Megvalósított kutatások tematikái:

• kulturális identitás

• európai, nemzeti, nemzetiségi, lokális identitásformák

• kultúraközvetítői szakmai identitás

• az identitásformák szemiotikai elemzése

• közösségi, csoport identitás, annak fejlesztése a kultúraközvetítői szakmai munkával


Az Identitáskutató műhely honlapja:

http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/?page_id=70


Jelentősebb eredmények

Publikációk (pontos bibliográfiai adatokkal, az MTMT-vel összhangban):

Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) 2009. Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Konferencia CD kiadvány, Szeged. (ISBN:978-963-482-962-1)

Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) 2011. Az identitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó.

(ISBN:978-963-306-126-8)

Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) 2015. A csoportidentitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó. (ISBN:978-615-5455-17-9)


A műhely tagjainak identitáskutatás témakörben megjelent egyéni publikációi:


Démuth Ágnes 2009. Az identitástudat mint a személyiség működésének alapja. Az identitás pszichológiai elméletei. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Konferencia CD kiadvány, Szeged, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet. (ISBN:978-963-482-962-1)


Gábrity Molnár Irén 2009. Az oktatás és felnőttképzés identitáserősítő szerepe a Vajdaságban. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Konferencia CD kiadvány, Szeged, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet. (ISBN:978-963-482-962-1)


Keczer Gabriella 2011. Hipsterek, geekek, grunge-ok, emók: önkifejezések közgazdasági megközelítésben. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Az identitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó. 256 – 270. (ISBN:978-963-306-126-8)


Nagy Angelika 2009. Az európai identitás és az Európai Unió bővítésének forgatókönyvei. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Konferencia CD kiadvány, Szeged, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet. (ISBN:978-963-482-962-1)


Nagy Angelika 2011. Sztereotípia és identitás. Képzelet és valóság, avagy milyennek

látják az andragógus hallgatók az oroszokat? In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Az identitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó. 306–324. (ISBN:978-963-306-126-8)


Propszt Eszter 2011. Jelentésképzés és identitás Terézia Mora „Nap mint nap” című regényében. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Az identitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó. 174–180. (ISBN:978-615-5455-17-9)


Propszt Eszter 2015. Egy „sváb” családtörténet szemiotikája. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) A csoportidentitás szemiotikája. Szeged: SZEK JGYF Kiadó. 113–120.


Sütő Erika 2011. Valóságértelmezés és identitásformálás magyarórán. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Az identitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó. (ISBN:978-963-306-126-8)


Szirmai Éva 2009. … máma már nem hasad tovább… Ünnep és identitások. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Konferencia CD kiadvány, Szeged, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet. (ISBN:978-963-482-962-1)


Szirmai Éva 2011. Zászlóra tűzött identitás. Nemzeti jelképek és identitáskonstrukciók. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Az identitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó. 189–200. (ISBN:978-963-306-126-8)


Szirmai Éva 2015. Lokalitás a globális térben – avagy létezik-e szegedi identitás? In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) A csoportidentitás szemiotikája. Szeged: SZEK JGYF Kiadó. 123 – 137. (ISBN:978-615-5455-17-9)


T. Molnár Gizella 2007. Identitás és mindennapi kultúra. In: Lőrincz Ildikó (szerk.) X. Apáczai-napok 2006Hagyomány és fejlődés. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, pp. 210-218. (ISBN:978-963-7287-18-3)


T. Molnár Gizella 2008. A kultúraközvetítő szakemberek identitásának változásai. In: Juhász Erika (szerk.) Andragógia és közművelődés. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. pp. 527-535. (ISBN:9789634731832)

 

Szűcs Norbert 2009. Létezik-e „tiszazugi identitás”? A területi identitás kutatásának elméleti keretrendszere és módszertana – egy tiszazugi identitás-vizsgálat kapcsán. In Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) 2009. Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Konferencia CD kiadvány, Szeged, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet. (ISBN:978-963-482-962-1)


T. Molnár Gizella 2009. Nemzetiségi identitás és mindennapi kultúra. In: Tóth Szergej (szerk.) Tudományos és művészeti műhelymunkák: Új utakon a Pedagógusképző Kar. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2009. pp. 277-283. (ISBN:978-963-9927-15-5)


T. Molnár Gizella 2009. A nemzetiségi identitás a népszámlálások tükrében. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Nemzetiségi – Nemzeti – Európai Identitás. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet, 2009. (ISBN:978-963-482-962-1)


T. Molnár Gizella 2011. Sprachverlust und Geschichte: Reflexionen über Gründe der Assimilation der deutschen Minderheit in Ungarn. In: Drahota-Szabó Erzsébet, Propszt Eszter (szerk.) Über Sinn oder Unsinn von Minderheiten-Projekten: Konferenzband des Lehrstuhls für Deutsch als Minderheitenkultur an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät „Gyula Juhász“ der Universität. Szeged: Grimm Könyvkiadó, pp. 279-293. (ISBN:978-963-9954-36-6)


T. Molnár Gizella 2011. Asszimiláció és nemzetiségpolitika. In: Káich Katalin, Takács Márta (szerk.) Évkönyv 2010: Tanulmánygyűjtemény. 191 p. Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, pp. 107-117.


T. Molnár Gizella 2011. Tisza-parti Göttinga? Klebelsberg kultúrpolitikájának hatása a szegedi identitás alakulására. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Az identitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó. 201–215. (ISBN:978-963-306-126-8)


T. Molnár Gizella 2015. Mert jugyusok vagyunk? A JGYPK hallgatóinak identitása, kari, egyetemi kötődése. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) A csoportidentitás szemiotikája. Szeged: SZEK JGYF Kiadó. pp. 139-153. (ISBN:978-615-5455-17-9)


T. Molnár Gizella 2016. A magyarországi német nemzetiség identitásvesztése: nemzetiségpolitikák 1945 után. EMLÉKEZTETŐ 1:(3-4) pp. 75-81.


Újvári Edit 2009. A kulturális identitás kutatási perspektívái. In: Tóth Szergej (szerk.) Tudományos és művészeti műhelymunkák: Új utakon a Pedagógusképző Kar. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2009. pp. 269–272. (ISBN:978-963-9927-15-5)


Újvári Edit 2009. A kulturális identitás kérdésköre és kutatásának lehetséges irányai. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének identitáskutató programja. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) 2009. Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Konferencia CD kiadvány, Szeged, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet. (ISBN:978-963-482-962-1)


Újvári Edit 2009. Értékek és értékváltások – a „fogyasztói” és a „környezettudatos” identitás kulturális összetevői. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Konferencia CD kiadvány, Szeged, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet. (ISBN:978-963-482-962-1)


Újvári Edit 2011. Az európai kulturális identitás építészeti formákban való megjelenése. Az „Európai Kulturális Örökség Napjai” identifikációs szerepe. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Az identitás szemiotikája. Szeged, JGYF Kiadó. 216–223. (ISBN:978-963-306-126-8)


Újvári Edit 2015. Individuum és/vagy csoport a kortárs képzőművészetben. Csoportidentitás a Szög-Art csoportban. In: Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) A csoportidentitás szemiotikája. Szeged, SZEK JGYF Kiadó. 181–193. (ISBN:978-615-5455-17-9)


Újvári Edit 2018. ’European identity’ reflected by culture and art history – from the perspective of teaching. Interpret Europe Conference, 2018, Kőszeg http://www.interpreteuropeconference.net/


Konferenciák, szakmai programok:

Kutatásmódszertani workshop: 2007. november 30.

Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás konferencia: 2008. november 12-13.

Nemzeti identitás szimpózium: 2008. március 7.

Szakmai identitás a kultúraközvetítésben szimpózium – 2009. április 24

Az identitás szemiotikája konferencia 2011. május 6–7.

A csoportidentitás szemiotikája konferencia 2013. november 15

Közösségi identitás –A JGYPK Felnőttképzési Intézete Identitáskutató Műhelyének jubileumi workshopja – 2017. december 7.

Európai, nemzeti, lokális kulturális örökség és identitás, konferencia, Szeged, 2018 november 30.A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

Díjazott hallgató: Majdanics Hedvig (Andragógia BA 3. évf.)

TDK pályamunka: Elűzve a szülőföldről - esettanulmány a csehszlovák–magyar lakosságcsere elszenvedőiről

Helyezés: XXX. OTDK, 13. Szekció, 2011. Kecskemét, 3. helyezett

Témavezető: Dr. T. Molnár Gizella főiskolai tanár


Díjazott hallgató: Sümegi Nóra (Kulturális mediáció MA 2. évf.)

TDK pályamunka: Tiéd a város: Szeged gyerekeknek. Módszertani kutatás és projekttervegy városismertető munkafüzet megvalósításához

Helyezés: XXXII. OTDK, 13. Szekció, 2015. Debrecen, 1. helyezett

Témavezető: Dr. Újvári Edit egyetemi docens


Díjazott hallgató: Szűcs Tímea (Kisebbségpolitika MA, 2. évf., Kulturális mediáció MA 1. évf.)

TDK pályamunka: Zsidó kivándorlás Magyarországról Palesztinába 1945 és 1949 között, különös tekintettel a zsidó identitás alakulására

Helyezés: XXXIII. OTDK 13. szekció, 2017. Szeged, 1. helyezett

Témavezető: Dr. Olasz Lajos, Dr. T. Molnár Gizella