Andragógiai Kutatócsoport

Dr. habil. Farkas Éva

feva@jgypk.szte.hu


Tagok

A JGYPK oktatói:

Bozsó Renáta - tanársegéd

Dina Miletta - tanársegéd

Farkas Éva, dr. habil. PhD - egyetemi docens

Keczer Gabriella dr. habil. PhD - egyetemi docens

Sütő Erika - tanársegéd

és a mindenkori Andragógia mesterszakos hallgatók


Az andragógia alapszak megszüntetése azt is eredményezte, hogy az andragógia mesterszakra nincs hallgatói utánpótlás. A kutatóműhely kifejezetten a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók szakmai támogatására, tehetséggondozására jött létre. ugyanakkor hallgató híján a kutatóműhely működési intenzitása is jelentősen mérséklődik.

 

A műhely kutatási témája

Az Andragógiai Kutatócsoport 2010 áprilisában alakult Dr. Farkas Éva egyetemi docens vezetésével és 5 Andragógia MA szakos – Farkas Erika, Hangya Dóra, Lantos Anita, Lőrincz Andrea, Leszkó Hajnalka – hallgató részvételével. A kutatócsoport célja a hallgatói kutatómunka ösztönzése és támogatása.


A kutatócsoport létrehozása és működtetése egyfajta tehetséggondozás, amely a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, lényege az önálló kutatásokat folytató, érdeklődő, motivált hallgatók és az őket segítő, lelkes tanáraik együttes munkája. A kutatócsoportban folyó munka a szakmai, tudományos sikerek mellett, igényességre, kitartásra, strukturált gondolkodásra, a kutatói felfedezés örömére és az együttműködésre nevel.


A kutatási témák a hallgatók szakmai érdeklődésének megfelelően alakulnak. Fókuszban a felnőttoktatás és –képzés áll, elsősorban az alábbi témák mentén:

- a felnőttkori tanulás jellemzői

- a felnőttoktató kompetenciái, felnőttoktatói szerepek

- az andragógusképzés fejlődéstörténete

- az andragógia jellemző oktatási módszerei

- a felnőttképzés minőségbiztosítása

- a felnőttképzésre ható társadalmi és gazdasági folyamatok

- a nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények validációja


Az Andragógiai Kutatócsoport honlapja:

http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/?page_id=581


Jelentősebb eredmények

Publikációk

- Farkas Éva (2016): Gondolatok a felnőttképzési szakemberképzés elmúlt 10 évéről In: Sütő Erika, Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Sodrásban: képzések, kutatások: (1975-2015) Tanulmányok. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. pp. 33-44. http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/wp/wp-content/uploads/2016/05/Sodr%C3%A1sban-Farkas-%C3%89va.pdf

- Farkas Éva (2015): Merre tovább andragógia? A felnőttképzési szakemberek képzésének jelene és jövője? OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 2:(2) pp. 3-12. http://epa.oszk.hu/02700/02724/00003/pdf/EPA02724_opus_et_educatio_2015_02_03-12.pdf

- Farkas Éva (2014): A rejtett tudás: A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése Szeged: SZTE JGYPK FI, 2014. 303 p.

- Farkas Éva (2013): A láthatatlan szakma: tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről Pécs: TypiArt Médiaműhely, 2013. 388 p. http://mek.oszk.hu/16200/16217/16217.pdf

- Farkas Éva – Farkas Erika - Hangya Dóra - Kovács Anett - Kulcsár Nárcisz - Leszkó Hajnalka (2012): Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet, 2012. 168 p. http://mek.oszk.hu/13400/13404/13404.pdf

- Farkas Éva – Farkas Erika - Hangya Dóra - Leszkó Hajnalka (2011): A Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet, 2011. 145 p. http://mek.oszk.hu/13300/13361/13361.pdf

- Farkas Éva (2011): "Először itt vettek komolyan". Szeged: SZTE Hallgatói Szolgáltató Iroda, 2011. 74 p.


A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység:


Díjazott hallgató neve OTDK munka címe Helyezés Témavezető
Szántai Zsanett Felnőttképzési innováció az egészségügyi prevenció területén I. helyezés
XXXIII. OTDK 2017. Szeged
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Beszédes Viktória A felnőttképzési rendszer Szerbiában, különös tekintettel Vajdaságra II. helyezés
XXXII. OTDK 2015. Debrecen
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Lizon Loretta "Kiút az állástalanságból" A foglalkoztatást segítő fejlesztési programok és a munkaerő-piaci folyamatok összefüggései a Dél-alföldi régióban III. helyezés
XXXII. OTDK 2015. Debrecen
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Keczer Gabriella
Petrovszki Anett Múlt - Jelen - Jövő? Az andragógus képzés helyzete Magyarországon Különdíj
XXXII. OTDK 2015. Debrecen
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Rendek Tímea "Tanultam, tanulok, és tanulni fogok?"
A felnőttkori tanulás lehetőségei és korlátai a Bács-Kiskun megyében
II. helyezés
XXXI. OTDK 2013. Eger
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Pap Luca "Hova tovább?": Pályaorientációs körkép Szolnokon, kiemelt tekintettel a középiskolai és felnőttképzésben révényesülő orientációra II. helyezés
XXXI. OTDK 2013. Eger
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Bozsó Renáta
Hangya Dóra „Nem baj, hogy más, az a baj, amikor úgy gondolják, hogy kevesebb” – A felnőttképzés szerepe a fogyatékossággal élők társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációjában I. helyezés
XXX. OTDK 2011. Kecskemét
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Rendek Tímea Jog - Lehetőség - Hozzáférés
A felnőttképzési rendszer működésének jellemzői és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái Bács-Kiskun megyében
I. helyezés
XXX. OTDK 2011. Kecskemét
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Leszkó Hajnalka A felnőttképzés „sarokköve” – hogyan mérjük fel és ismerjük el az előzetesen megszerzett tudást? II. helyezés
XXX. OTDK 2011. Kecskemét
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Farkas Erika Érdekek útvesztőjében – a munkaerő-piaci folyamatos és a felnőttképzési rendszer összefüggései a Dél-alföldi régióban II. helyezés
XXX. OTDK 2011. Kecskemét
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Csehó Orsolya „Mentsétek meg a reményt” Az oktatás szerepe a környezettudatosság erősítésében Különdíj
XXX. OTDK 2011. Kecskemét
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Farkas Éva
Újvári Edit

Doktori iskolában való részvétel

Dr. habil Farkas Éva
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
Témakiíró, témavezető, oktató

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *