Kollégiumi felvétel

Tisztelt Hallgatók!


Az SZTE Kollégiumi Szabályzata (KSZ) rendelkezéseinek megfelelően a 2019. júliusában felvételt nyert elsőéves hallgatók számára kollégiumi felvételre pályázatot hirdet.

A kollégiumi felvételre vonatkozó pályázatot az SZTE Kollégiumi Szabályzata és a kollégiumi jelentkezések pontozásos rendszeréről, elbírálásának eljárási és szervezeti rendjéről szóló szabályzat alapján kell benyújtani.


A pályázat benyújtásának időszaka:


2019. július 25. (csütörtök 00:01-től 2019. augusztus 8. (csütörtök) 23:59 percig.


A pályázatot az SZTE elektronikus (internetes) pályázati rendszerében kell benyújtani.

(https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/ )


Az érvényesen benyújtott, de formai hiba miatt elutasított pályázatok esetében – ugyancsak az elektronikus rendszer keretei között – hiánypótlásra van lehetőség 2019. augusztus 10. (szombat) 12:00 és 2019. augusztus 12. (hétfő) 23:59 között. E határidő után további hiánypótlásra már nincs lehetőség.


A hallgató a tanulmányai szerint illetékes kollégiumba kérhet kollégiumi elhelyezést a KSZ 4.§ (5) – (6) szerint, a JGYPK hallgatói a Teleki Blanka Kollégiumba.


A pályázati űrlap részei: a hallgató szociális helyzetére irányuló kérdések és nyilatkozatok, a felvételi pontszámokra vonatkozó adatok, valamint az MA/MSC szakra felvételt nyert hallgatók esetében a korábbi közéleti, sporttevékenységre szóló adatok. Ezen adatokhoz, a szabályzatokban megállapított pontrendszer alapján, az elektronikus rendszer pontokat rendel. [A pontszámításra vonatkozó adatok a kollégiumi jelentkezések pontozásos rendszeréről, elbírálásának eljárási és szervezeti rendjéről szóló szabályzat 3.§ és az 1. 2. és az 5. sz. mellékleteiben találhatóak. Az újonnan felvett alapszakos és az osztatlan képzésre felvételt nyert első éves hallgatóknak a kollégiumi jelentkezéskor a szociális helyzetükre vonatkozó űrlapot kell feltölteniük (általános helyzetfelmérő űrlapot kell kitölteni). Az így megállapított pontok szerint határozzák meg a kollégiumi bizottságok a hallgatók sorrendjét. A férőhely hiányában elutasított hallgatók várakozó listára kerülnek azért, hogy a később megüresedett kollégiumi férőhelyekre bekerülhessenek. Adatok, vagy igazolások hiányával leadott felvételi kérelmet hiányos adatszolgáltatás miatt el kell utasítani. [KSZ 4.§ (19)]


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.(csütörtök) 23:59


Az a hallgató, akinek pályázatát elutasították, fellebbezéssel élhet – szintén a MODULO elektronikus

felületén - 2019. augusztus 21. (szerda) 23:59-ig annál a kollégiumi bizottságnál, ahova jelentkezett.

A jogorvoslati kérelem elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23. (péntek).

A pontozásos rendszer egyes elemeiről felvilágosítás kérhető az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál (EHÖK IRODA, Szeged, Szentháromság utca 34. tel: 62/544-845).


Kérjük a hallgatókat, hogy a kollégiumi felvételre vonatkozó pályázataikat időben, minél korábban nyújtsák be!!!


Szeged, 2019. július 19.

Tóthné Márkus Katalin

kollégium igazgató

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *