Kezdőlap

Aktualitások

Jelentkezés
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar óvodapedagógus szakos képzésére
motivációs levéllel

 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Óvodapedagógus-képző Tanszéke – a koronavírus okozta jelenlegi helyzet miatt, a szokásos alkalmassági vizsga helyett – motivációs levelet kér a képzésre jelentkezőktől.

A motivációs levél beküldésének határideje: 2020. június 1.
Beküldési cím: ovokepzo@jgypk.szte.hu
Kérjük, hogy a motivációs levelet töltse fel a felvi.hu dokumentumai közé is!

A motivációs levélnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  1. A jelentkező neve, anyja neve, születési helye és ideje
  2. A személyigazolvány száma
  3. Az érettségi bizonyítványt kiállító oktatási intézmény neve és címe (amennyiben a jelentkezőnek még nincsen érettségi bizonyítványa, a jelenlegi oktatási intézmény nevének és címének feltüntetését kérjük).
  4. Mivel az alkalmasságot a korábbi években testnevelés, ének-zene és olvasási készség területén mértük, kérjük, a levélben mutassa be, hogy megítélése szerint, a felsorolt területeken rendelkezik-e az alapvető készségekkel.
  5. Mutassa be továbbá azt is, ha – a korábbi években vagy jelenleg – az említett készségekhez kapcsolódó aktív tevékenységet végzett vagy végez (például aktív sporttevékenység, zeneiskolai vagy kórusmúlttal rendelkezik, prózamondó versenyen vett részt stb.)
  6. Írjon röviden a kedvelt időtöltéseiről, a gyermekneveléssel kapcsolatos eddigi közvetett vagy közvetlen tapasztalatairól (testvér, unokatestvér stb. a családban, nagycsaládban), esetleg olyan családi motivációról, amely a szülők, rokonok foglalkozásából, hivatásából eredeztethető.

Kérjük, hogy a motivációs levelének terjedelme ne haladja meg a másfél oldalt.

Az alábbi linken (ide kattintva) elérhető sablon formai kialakítása segíti Önt levele megírásában. Kérjük, használja a sablont! A szürke betűkkel írt segédszövegre kattintva gépelheti be a kívánt tartalmat (a segédszöveg automatikusan törlődik).

A saját nevét tartalmazó fájlnevet a következőképpen adja meg: Minta_Anna_ovodapedagogia

SZTE JGYPK Óvodapedagógus-képző Tanszék oktatói

Tájékoztató


Az interaktív könyv Olvasáskészség- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR Kids digitális mesekönyveivel

30 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyam

Jelentkezési lap

Alapítási engedély száma: 9-36/2018

Következő tanfolyam: 2019. október 25-26.

Jelentkezési határidő: 2019. október 11.

meghiv1

meghiv2