appt

 

Alkalmazott

Pedagógia és Pszichológia

Tanszék

Dr. Molnár Péter

  CURRICULUM VITAE

Név: Dr. Molnár Péter

Végzettség:

1976-ban matematika-műszaki szakos tanári diplomát szereztem.

1981-ben a JATE pedagógia szakán végeztem.

1984-ben szereztem egyetemi doktori címet a JATE BTK-n “Egy megtanítási rendszer a 8. osztályos technika tantárgyhoz” című disszertációval.

1992-ben a JPTE TTK-n kaptam technika szakos középiskolai tanári oklevelet.

1995-1996-ban elvégeztem a Gödöllői Közép-Magyarországi Regionális Távoktatási Központ “Tananyagfejlesztés és írás” című kurzusát.

 

Eddigi munkahelyeim:

Kéziszerszámgyár Szegedi Gyáregysége, Szeged, Rigó u. 38.

1970. augusztus – 1972. szeptemberig minőségi ellenőr

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Oktatástechnológia Tanszék

1976-1998-ig annak megszüntetéséig.

1976. augusztus 1-től főiskolai tanársegéd, majd 1985. június 1-től főiskolai adjunktus

Szegedi Felsőoktatási Szövetség Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Intézete.

         1998. október 1- 2000. augusztus 1.

2000. augusztus 1 -  2007. október 1. SZTE JGYTFK Neveléstudományi Tanszék

2007. október 1-   SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Az általam oktatott tantárgyak:

Oktatástechnológia, Közművelődéstechnikai ismeretek és gyakorlatok, Az oktatástechnológia elmélete, Oktatástervezés, Pedagógiai programcsomag tervezése és készítése, Neveléselmélet, Oktatáselmélet. Médiapedagógia, Multimédia design, Pedagógiai értékelés és vizsga, A neveléstörténet jeles alakjai, A vizuális nevelés pedagógiája

Kutatási területem: a tananyag- és taneszköz-fejlesztés. Médiapedagógia

 

 PUBLIKÁCIÓK

 

Előadás

 1. A taneszközök fejlesztésének oktatási tapasztalatai. Agria Média, Eger, 1998. november 6-8.

 2. Ringler András - Vezendi Klára - Duka Félix - Molnár Péter - Gál György: A véradás gyakorlata. Agria Média, Eger, 2000. október 26-28.

 3. Ringler András – Vezendi Klára – Duka Félix – Molnár Péter – Gál György: A véradóktól levett vér feldolgozásának, kivizsgálásának technikája. Agria Média, Eger, 2000. október 26-28.

 4. Ringler András – Vezendi Klára – Duka Félix – Molnár Péter – Gál György: A transzfúzió gyakorlati megvalósítása. Agria Média, Eger, 2000. október 26-28.

 5. A nevelés technológiája,  Agria Média, Eger, 2006. november 7-8.

Önállóan írt oktatási segédanyag

Az oktatástechnológia alapjai. Távoktatási tananyag. Záródolgozat. Gödöllő, 1996.

  

Másokkal együtt szerkesztett oktatási segédanyag

 1. Ringler András – Vezendi Klára – Duka Félix – Molnár Péter – Gál György: A véradás gyakorlata. Videofilm 13’ SZTE ÁOK Orvosi Fizika Oktatási csoport, 2000.

 2. Ringler András – Vezendi Klára – Duka Félix – Molnár Péter – Gál György: A véradóktól levett vér feldolgozásának, kivizsgálásának technikája. Videofilm 19’ SZTE ÁOK Orvosi Fizika Oktatási Csoport, 2000.

 3. Ringler András – Vezendi Klára – Duka Félix – Molnár Péter – Gál György: A transzfúzió gyakorlati megvalósítása. Videofilm 24’ SZTE ÁOK Orvosi Fizika Oktatási Csoport, 2000.

 4. Oktatástechnika modul. Pedagógiai asszisztens képzés a határon túli magyarság számára. Apertus Közalapítvány, Bp. 2002.

 5. A tanulási folyamat eredményességét mérő és értékelő visszacsatolások megtervezése e-learning tananyagokhoz. Apertus-Didaktika Alapítvány, Bp. 2002.

 

Recenzió

-         Dombi Alice – Oláh János – Varga István: Párhuzamok a XIX. és XX. század pedagógiai törekvéseiben c. könyvről. Módszertani Közlemények. 2003/3. sz. 142-143. p.

-         Luigi Giussani: A nevelés kockázata c. könyvről. Módszertani Közlemények, 2006/2 sz. 75-77.p 

-         Nagy Czirok Lászlóné – Kárász Péter: Tudástérképek c. könyvről. Módszertani Közlemények, 2007/1 sz. 45-46.p.

-         Delia Steinberg Guzmán: Az önismeret iránytje c. könyvről. Módszertani Közlemények, 2007/5 sz. 254-255.p.

Szakfolyóiratban publikált anyag

-         A célok és követelmények meghatározása a helyi tantervekben. Módszertani Közlemények, 1998/1. 25-28. p.

-         Honismeret és nevelés. Módszertani Közlemények, 2004/1. 39-43.p.

-         Régi taneszköz új szerepben. Módszertani Közlemények, 2005/5. 216-220.p.

-         A szemléltető eszközök alkalmazásának lehetőségei a gyógypedagógia szakos képzésben. Fejlesztő Pedagógia, 2005/2-3. 58-60.p.

 

Tanulmánykötetben önállóan publikált anyag

 1. A taneszközök fejlesztésének oktatási tapasztalatai. Agria Média ’98. Szerkesztette: Tompa Klára. Eger, Líceum Kiadó, 1999. 128-134. p.

 2. 2. A neveléselmélet alapkérdései Szerk.: Dombi Alice- Oláh János- Varga István. Gyula,  APC-Stúdió, 2004. 1. kiadás 153-166.

 3. 3. 2. A neveléselmélet alapkérdései Szerk.: Dombi Alice- Oláh János- Varga István. Gyula,  APC-Stúdió, 2007. 2. kiadás 153-166.