Mentor(h)áló

Azonosítószáma: TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005

2017. ÁPRILIS 29. SZOMBAT 23:11

Pályázatról

Azonosító száma: TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005
Címe: Mentor(h)áló
Időtartama: 2010.06.01. -2011.11.30.
A projekt összköltsége: 167 094 959,-Ft
Támogatás összege: 133 675 967,-Ft
Szakmai vezető: Dr. Pukánszky Béla
Projetkmenedzser: Dr. Varga Zsuzsa

I. Pályázott elképzelések és a megvalósítás szervezete

II. A működő pályázat eredményei

Tananyagok

Összefoglaló

A MENTOR(h)ÁLÓ projekt a pedagógusképzés tartalmi/módszertani megújítását országos hálózatba kapcsolt regionális szolgáltató és kutatóközpont létrehozásával szolgálja. Működtetésével létrejön a felsőoktatás-közoktatás funkcionális kapcsolata, kiteljesedik a pedagógusképzés átalakulása, fejlődnek a résztvevők szakmai kompetenciái. A kutató- és fejlesztő tevékenységnek részese minden dél-alföldi pedagógusképző intézmény (197 oktatóval), és a régió együttműködő intézményei. Az eredmények érintettjei a régió tanulói, hallgatói, tanárai és oktatói.

Bemutatkozás

A konzorcium:
A MENTOR(h)ÁLÓ program a Szegedi Tudományegyetem vezetésével – a bajai Eötvös József Főiskolával, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karával és a szarvasi Szent István Egyetem Pedagógiai Karával mint konzorciumi együttműködő partnerekkel – valósul meg a Dél-alföldi régióban 2009 és 2011 között (18 hónap).
A régió kb. 24.000 fős nappali tagozatos hallgatója közül kb. 22.000 a konzorcium intézményeinek hallgatói (92%).
A konzorcium minden tagja részt vett. A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti megújítása ”HEFOP 3.3.1 projektjében, a HEFOP 3.3.3 projekt „Képzők képzése az óvó- és tanítóképzés megújításának jegyében” projekt pedig a szarvasi főiskolán zajlott a korábbi években.

A projekt szükségessége, indokoltsága, cél- és tevékenység rendszere

Az SZTE stratégiai tervében kiemelt feladatként fogalmazta meg a pedagógusképzés teljes vertikumának fejlesztését, benne az új rendszerű minőségi tanárképzés létrehozását. Mint a régió legteljesebb képzési palettájának birtokosa, elvárás, hogy élére álljon a felsőoktatás-közoktatás kapcsolatrendszerének megújítására vonatkozó tevékenységeknek. Ezt a célt szolgálja a Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutató Centrum létrehozásának szándéka éppen úgy, mint a TISZK résztvevőjeként a szakképzési szerepvállalás. A pedagógusképzés szolgálatába állított Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gondozza az óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus és tanító szakok mellett a felnőttképzést reprezentáló andragógus alap- és mesterszakokat, míg a tanárképzésben a három hagyományos tanárképző kar (BTK, TTIK, JGYPK) mellett a művészeti (ZMK) és a szakmai (MK és MGK) tanárképzés is jelen van. Ez a képzési gazdagság egészül ki regionális egésszé Baja, Kecskemét és Szarvas felsőoktatási potenciáljával a tanító és óvodapedagógus képzéseik révén.

A projekt megvalósítása során kialakításra kerülő regionális szervezet működtetése megteremti:

A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet bevezetése, az info-kommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását.
A projekt – a pályázati konstrukcióval egyező – célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből (EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat az új kompetencia alapú oktatást biztosító pedagógusképzés révén.
A projekt további célja a kompetencia alapú oktatást biztosító és fejlesztő felsőfokú pedagógusképzés tartalmi megújításának támogatása, képzők képzése, pedagógusképzést támogató regionális szakmai szolgáltató- és kutatóközpont kialakítása a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményekre építve a Dél-alföldi régióban, és bekapcsolódás az országos hálózat tevékenységeibe.

Célok

Mindezek alapján a MENTOR(h)ÁLÓ PROGRAM három alapvető célt tűzött ki:

 1. A pedagógusképzést támogató regionális szakmai szolgáltató- és kutatóközpont kialakítása és működtetése, valamint együttműködés kiépítése; közös informatikai rendszer kifejlesztése az SZTE koordinálásával;
 2. A kompetencia alapú oktatást biztosító és fejlesztő pedagógusképzés tartalmi megújításának támogatása:
  • a kompetencia alapú pedagógusképzés megvalósításához szükséges kompetenciák meghatározása a régiók közötti együttműködés során
  • erre építve a képzési programok tartalmi/módszertani átalakítása;
 3. A pedagógusképzésben közreműködők kompetenciáinak fejlesztése, kiemelt figyelemmel a gyakorlati képzésre és a mentori szerepet ellátó pedagógusokra.
A fenti célokhoz illeszkedően a pedagógusképzést támogató regionális szakmai szolgáltató és kutatóközpont jövőbeni működésének és tevékenységének középpontjában a pedagógus szakma műveléséhez, az arra történő felkészítéshez szükséges kompetenciák azonosítása, tudatos és célirányos fejlesztése áll:

Ennek érdekében:

Tevékenységek

A MENTOR(H)ÁLÓ programban a tervezett 18 hónapos projektidőszak alatt a következő tevékenységeket valósítjuk meg a projektgazda helyszínén (SZTE) és a konzorciumi partnerintézményekben:

Létrejön és megkezdi működését a Regionális Szakmai Szolgáltató- és Kutatóközpont, felkészül és bekapcsolódik az országos hálózat működésébe.
Kialakul a rugalmas együttműködés régió partnerintézményeivel, közoktatási intézményeivel, fenntartóival, az országos hálózat regionális központjaival. Megindulnak a pedagógusképzést támogató szakmai szolgáltatások, megkezdődnek a kutatási eredmények felhasználására irányuló szakmai műhelymunkák.
Ezzel párhuzamosan zajlik a fejlesztő tevékenység a pedagógus kompetenciák mérésére és a mérési eredmények felhasználására vonatkozóan, majd megtörténik a kompetenciamérés.
A képzési és továbbképzési programok tartalmi fejlesztése a projekt második felében indul, és 2011. végén zárul.
A pedagógusképzéseket és továbbképzéseket, valamint a pilotként megvalósuló mentorképzést megelőzően a konzorcium helyszínein sor kerül a kompetencia alapú nevelést támogató IKT fejlesztésekre is.
A projektet végigkíséri az eredmények elterjesztésére, valamint a folyamatok minőségbiztosítására irányuló tevékenység.

Eredmények

A projekt megvalósításáért felelős menedzsment és szervezet

Projektmenedzser: Dr. Varga Zsuzsanna

A projektmenedzser rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 3 éves szakmai tapasztalattal az uniós projektmenedzsment területén, tapasztalattal a konzorciumos pályázat vezetése területén. Rendelkezik továbbá 3 éves vezetői tapasztalattal a természettudományi területen.
Egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, PhD (fizikatudományok)
Országos Kredittanács, 2004-től, tag
OKTV, Fizika versenybizottság, 1999-től, tag
ETR projektvezető, az Elektronikus Tanulmányi Rendszer irányítója, kapcsolattartás a fejlesztőkkel, az üzemeltetőkkel, a karokkal.
Oktatásszervezés, a tanulmányi osztály szakmai irányítása, oktatási fejlesztések (szakok, kreditrendszer) irányítása
Microsoft Office eszközök (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete (könyvek, kiadványok szerkesztése)
Grafikai tervezési alkalmazások (Corel, Adobe alkalmazások) alapszintű ismerete
Internetes programozás (HTML, Macromedia) alapszintű ismerete
Tudományos szoftverek (Maple, FORTRAN) középszintű ismerete

Projekt szakmai vezető: Prof. Dr. Pukánszky Béla

A projekt szakmai vezető rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 24 éves szakmai tapasztalattal a felsőoktatás és pedagógusképzés területén, tapasztalattal pályázat vezetése területén. Rendelkezik továbbá 5 éves középvezetői és 9 éves felsővezetői tapasztalattal.
Két vezetői cikluson keresztül az SZTE oktatási rektorhelyettese, a JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetének vezetője (folyamatos), a MAB Tanárképzési Bizottságának első ciklusban elnöke, több országos pedagógus szakmai testület tagja.
Zenetanár 1976-1985, felsőoktatás: 1985-től folyamatosan
Intézetvezető egyetemi tanár
Zenepedagógia, neveléstudomány, pedagógia
Felsőoktatásban történő oktatás, előadások tartása, szemináriumok vezetése, zeneiskolai oktatás, hangszerjáték (gordonka), vezetői készségek
Microsoft Office eszközök (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete (könyvek, kiadványok szerkesztése)

Pénzügyi vezető: Nima Rozália

Vállalkozási pénzügyi és számviteli területen eltöltött 21 év, költségvetésben (felsőoktatás) 15 év.
A pályázat beadásakor pénzügyi főosztályvezető. Ebben a minőségében évek óta közreműködik a pályázati jelentések elkészítésében (HEFOP, ROP, OTKA stb.)

A projekt megvalósítói

ProjektgazdaKonzorciumi együttműködő partnerekSzakmai megvalósítók
Szegedi TudományegyetemEötvös József Főiskola, Baja
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, Szarvas
Az intézmények oktatói, kutatói, szakértők, tanácsadók
Helyzetfelmérés 
Tartalomfejlesztés 
Módszertan előkészítése 
Kidolgozás 
Szakmai megvalósítás
Projektirányítás  
Kutatástervezés Mérés, értékelés
Kutatási tevékenység
Hálózatépítés 
Kapcsolattartás 
Célcsoportok bevonása 
Képzések lebonyolítása 
Eszközbeszerzés 
Disszemináció 

A projektszervezet felépítése, organogramja

A projektszervezet felépítése, organogramja

A regionális centrum központi irodája Pedagógusképző Kar Központi épületének (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) első emeletén kerül elhelyezésre. Az informatika eszközigényének elhelyezése és üzemeltetése is a központi épület informatikai részlegénél működik.

A projekt részletes bemutatása

A társadalmi-gazdasági környezet átalakulása, a gyorsan változó és nagy tömegű információ kezelése, felhasználása, az egyén számára elérhetővé váló „világ” kitágulása, ugyanakkor komplexitásának növekedése átalakítja az iskola feladatait. Hatást gyakorol működésének optimális formáira, ennek következtében a rendszerben dolgozó pedagógus feladataira, ezek sikeres ellátásához szükséges tudásra, kompetenciákra.
Ezen elvárásokhoz való alkalmazkodás, a leendő pedagógusok adekvát felkészítése, a pályán lévők folyamatos továbbképzése nélkülözhetetlenné teszi a képző intézmények és a közoktatási szereplők, valamint a szakképzés és a munkaerőpiac mainál sokkal szorosabb kapcsolódását, együttműködését.
Hasonlóan kiemelkedő jelentőségű az, hogy a pedagógusképzés szempontjából releváns kutatási eredmények minél gyorsabban és hatékonyabban jelenjenek meg a gyakorlatban, támogassák a magas minőségű nevelést, képzést, oktatást.
Az előzőekben megfogalmazott célok és feladatok – a Felsőoktatási törvénnyel összhangban – szükségessé teszik olyan regionális szakmai szolgáltató és kutató központ létrehozását a dél-alföldi régióban, amely szakmai és szervezeti kialakításával, kapacitásával képes e szerep ellátására.
A létrejövő regionális központ hálózatba szervezi a régió pedagógusképzésben érdekelt felsőoktatási intézményeit, és szoros kapcsolatot épít ki a közoktatási intézményekkel, fenntartóikkal. Az így létrejövő hálózat más – közoktatási és felsőoktatási – hálózatokkal szerves együttműködésre törekszik.
Az egyetem új típusú pedagógusképzése már kimeneti kompetencia vezérelt követelmények szerint működik, és a régió közoktatásának rendszerében is jelen van a kompetencia alapú oktatás. A szakmai szolgáltató és kutató központ erősíteni és kiteljesíteni fogja ezeket a törekvéseket azzal, hogy a leendő pedagógusok és a már pályán lévők kompetenciafejlesztésére fókuszál, fejlesztő és kutató tevékenységével, ezekre épülő szolgáltatásaival ezt kívánja elősegíteni.
A leendő és gyakorló pedagógusok tudatos és célirányos képzése megkívánja, hogy a nevelési-oktatási feladatok ellátásához, a tanulásirányításhoz szükséges kompetenciáikról reális képünk legyen, így a fejlesztésük tényekre, adatokra épülhet a továbbiakban.
Célunk egy olyan rendszer kialakítása, amelyben a pedagógusképzésben részt vevő oktatók, a gyakorlóhelyeken a leendő pedagógusok képzésében közreműködő mentorok, a hallgatók kompetenciái egységes rendszerben válnak mérhetővé, a mérések alapján pedig tervezhető a fejlesztésük.
A pedagógus szakma eredményes és hatásos művelésére történő felkészítés szükségessé teszi, hogy a feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat tényszerűen, konkrétan, a képzési folyamatban is értelmezhető módon határozzuk meg. Ez azt jelenti, hogy a kompetenciák tartalmát oly módon definiáljuk, hogy a képzési, felkészítési folyamatban tervezhető legyen e kompetenciák tudatos és célirányos fejlesztése.
Miután a pedagógusképzésben résztvevők eltérő mértékben birtokolják ezeket, ezért fontos, hogy az egyéni kompetenciák vizsgálatával lehessen támogatni a képzés folyamatát. Ez teszi lehetővé, hogy a képző intézmény tudatosan és az egyéni különbségek figyelembe vételével tervezze a képzési folyamatot, ugyanakkor egyértelművé teszi az egyén feladatát és felelősségét a saját fejlődésében.
E felelősség világossá tétele kulcseleme az egész életen át tartó tanulásnak, aminek közvetítését olyan pedagógusoktól várhatjuk el, akik maguk is birtokolják az ehhez szükséges tudást, készségeket és képességeket, valamint megőrzik az érdeklődést, a kíváncsiságot, azaz a motivációt a tanulásra.

A projektelemek szakmai tartalmának meghatározása

 1. A pedagógusképzést támogató regionális szakmai szolgáltató- és kutatóközpont és hálózati együttműködés kialakítása, működtetése
 2. A társadalmi-gazdasági környezet változása, átalakulása, a világban való eligazodás, a gyorsan változó és nagy tömegű információ kezelése, felhasználása, az egyén számára elérhetővé váló „világ” kitágulása, ugyanakkor komplexitásának jelentős növekedése átalakítja az iskola feladatait. Ugyanakkor hatást gyakorol működésének optimális formáira (az élethosszig tartó tanulás támogatása, a formális és informális tanulás jelenléte, az ebből származó tudás menedzselése, a tanulási formák közötti kapcsolat), ennek következtében a rendszerben dolgozó pedagógus feladataira, ezek sikeres ellátásához szükséges tudásra, kompetenciákra.
  A változó társadalmi-gazdasági viszonyokhoz és elvárásokhoz való alkalmazkodás, a leendő pedagógusok, tanárok adekvát felkészítése, valamint a pályán lévők folyamatos továbbképzése nélkülözhetetlenné teszi a képző intézmények és a közoktatási szereplők, valamint a szakképzés és a munkaerőpiac mainál sokkal szorosabb kapcsolódását, együttműködését.
  Hasonlóan kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a pedagógusképzés szempontjából releváns kutatási eredmények minél gyorsabban és hatékonyabban jelenjenek meg a gyakorlatban, támogassák a magas minőségű nevelést, képzést, oktatást.
  Az előzőekben megfogalmazott célok és feladatok – a Felsőoktatási törvénnyel összhangban – szükségessé teszik olyan regionális szakmai szolgáltató és kutató központ létrehozását a dél-alföldi régióban, amely szakmai és szervezeti kialakításával, kapacitásával képes e szerep ellátására.
  A kiindulás kulcseleme a regionális központ kialakítása, ami hálózatba szervezi a régió pedagógusképzésben érdekelt felsőoktatási intézményeit, és szoros kapcsolatot épít ki a közoktatási intézményekkel, fenntartóikkal. Az így létrejövő hálózat más – közoktatási és felsőoktatási – hálózatokkal szerves együttműködésre törekszik.
  A szakmai szolgáltató és kutató központ működése a leendő és a már pályán lévők kompetenciafejlesztésére fókuszál, tevékenységével, fejlesztő és kutató tevékenységével az ezekre épülő szolgáltatásaival ezt kívánja elősegíteni.

 3. A kompetencia alapú oktatást biztosító és fejlesztő pedagógusképzés tartalmi megújításának támogatása
 4. A leendő és a már gyakorló pedagógusok tudatos és célirányos képzése megkívánja, hogy nevelési-oktatási feladatok ellátásához, a tanulásirányításhoz szükséges kompetenciáikról képet tudjunk alkotni, így a fejlesztésük tényekre, adatokra épülhet a továbbiakban.
  Célunk egy olyan rendszer kialakítása, amelyben a pedagógusképzésben részt vevő oktatók, a gyakorlóhelyeken a leendő pedagógusok képzésében közreműködő mentorok, a hallgatók kompetenciái egységes rendszerben válnak mérhetővé, a mérések alapján pedig tervezhető a fejlesztésük.
  A pedagógus szakma eredményes és hatásos művelésére történő felkészítés szükségessé teszi, hogy a feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat tényszerűen, konkrétan, a képzési folyamatban is értelmezhető módon határozzuk meg. Ez azt jelenti, hogy a kompetenciák tartalmát oly módon definiáljuk, hogy a képzési, felkészítési folyamatban tervezhető legyen e kompetenciák tudatos és célirányos fejlesztése.

 5. A pedagógusképzésben közreműködők kompetenciáinak fejlesztése, kiemelt figyelemmel a gyakorlati képzésre és a mentori szerepet ellátó pedagógusokra
 6. Miután a pedagógusképzésben résztvevők minden bizonnyal eltérő mértékben birtokolják ezeket, ezért fontos, hogy az egyéni kompetenciák vizsgálatával lehessen támogatni a képzés folyamatát. Ez teszi lehetővé azt, hogy a képző intézmény tudatosan és az egyéni különbségek figyelembe vételével tervezze a képzési folyamatot, ugyanakkor egyértelművé teszi az egyén feladatát és felelősségét is a saját fejlődésében. Ezen felelősség világossá tétele kulcseleme az egész életen át tartó tanulásnak, aminek közvetítését olyan pedagógusoktól várhatjuk el, akik maguk is birtokolják az ehhez szükséges tudást, készségeket és képességeket, valamint megőrzik az érdeklődést, a kíváncsiságot, azaz a motivációt a tanulásra.

A szakmai megvalósítás ütemezési sorrendje

Tervezési feladatok

Ebben a pontban terveztük a projekt előkészítéséhez, szakmai és pénzügyi tervezéséhez szükséges előkészítő szakértői munkát.
A fenti feladatok megoszlása:

 1. Szakmai tervezés, szakmai dokumentáció összeállítása (a regionális szakmai szolgáltató és kutató központ, valamint a regionális hálózati együttműködés tartalmi koncepciójának kidolgozása, az ehhez kapcsolódó tervezés, egyeztetés, műhelymunka)
 2. Pénzügyi tervezés, pénzügyi dokumentáció összeállítása

A pedagógusképzést támogató regionális szakmai szolgáltató- és kutatóközpont és hálózati együttműködés kialakítása, működtetése (Informatikai háttér létrehozása)
 1. Kialakítás
 2. A projektszervezet kialakítása: célok, feladatok, tevékenységek, feladat- és hatáskörök meghatározása, a működés minőségbiztosítása. A menedzsment végzi.
  A regionális szakmai szolgáltató- és kutatóközpont kialakítása: célok, feladatok, tevékenységek, feladat- és hatáskörök meghatározása, a működés minőségbiztosítása. A hálózati együttműködés kialakítása: partnerkapcsolatok felvétele, együttműködés kialakítása a régió pedagógusképző intézményeivel, fenntartókkal, közoktatási intézményekkel, különös tekintettel a gyakorlóhelyként működő/kiválasztott intézményekkel.
  Informatikai háttér kialakítása - projekt honlap készítése; adatbázisok elkészítése, kapcsolódás az országos hálózat informatikai rendszeréhez, szerverbővítés.
  Minőségbiztosítás: kapcsolódás az országos hálózat minőségbiztosítási rendszeréhez; konzultáció, adaptáció).
  Az országos együttműködés előkészítése: az országos szolgáltató és kutatóhálózat létrehozásához kapcsolódó közös célok, feladatok, tevékenységek meghatározása, munkacsoportok kialakítása - együttműködést generáló országos találkozó szervezése.

 3. Működtetés
 4. A regionális szakmai szolgáltató- és kutatóközpont működtetése
  Hálózati együttműködés: adatgyűjtés, adatfelvitel/karbantartás - 200 partner
  Informatikai háttér működtetése - projekt honlap; adatbázisok működtetése
  Minőségbiztosítás működtetése
  Regionális hálózati együttműködés a régió pedagógusképző intézményeivel, fenntartókkal, közoktatási intézményekkel, különös tekintettel a gyakorlóhelyként működő/kiválasztott intézményekkel, más regionális központokkal, valamint az irányítással:
  regionális szakmai fórumok szervezése /a mentorálással kapcsolatban/ - 4 helyszín, 2 alkalom/helyszín
  Pedagógusképzést támogató szakmai szolgáltatások megvalósítása: kapcsolattartási feladatok ellátása, help-desk szolgáltatások, a regionális pedagógus képzési és továbbképzési rendszer szervezéséhez szükséges adatbázisok működtetése
  A kutatási eredmények fejlesztő célú alkalmazása - tudástranszfer: a kutatási eredmények pedagógusképzésben és közoktatásban történő hasznosulását célzó koncepciók kialakítása és megvalósítása /koncepció kidolgozása, tanulmányok, előadások/
  Országos hálózati együttműködés a regionális központokkal, valamint az irányítással.

A kompetencia alapú oktatást biztosító és fejlesztő pedagógusképzés tartalmi megújításának támogatása
 1. Profilfejlesztés
 2. Előkészítés
  A kompetenciaprofilok fejlesztését, kidolgozását irányító csoport (kb. 5 fő) megalakítása
  A kompetenciaprofilok kidolgozása egységes eljárásrendjének meghatározása (irányító csoport végzi)
  A kompetenciaprofilok kidolgozását végző munkacsoportok (várhatóan 6 munkacsoport x 5-6 fő) kiválasztása (menedzsment végzi), felkészítése (1 napos, 2 fő végzi)
  Megvalósítás
  Kompetenciaprofilok elkészítése
  Nemzetközi és hazai szakirodalom elemzése, vizsgálata, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése: szakirodalom elemzése, hazai jó gyakorlat megismerése.
  A felhasználók véleményének feltárása, azonosítása - fókuszcsoportos interjúk (6 profil x 2-3 interjú) lebonyolítása.
  A kompetenciaprofilok 1. változatának elkészítése; 6 specifikus munkacsoport (5-6 fő/munkacsoport) végzi.
  Internetes kérdőíves adatfelvétel az adott feladatot, munkakört aktuálisan ellátó szakemberek körében (6 profil x 100 fő) + az adatok feldolgozása; szolgáltatás igénybe vétele.
  A kompetenciaprofilok 1. változatának bemutatása, elemzése: műhelyfoglalkozások (6 profil x 1 alkalom), közös műhelyfoglalkozás a 6 munkacsoport részvételével.
  A kompetenciaprofilok 2. változatának elkészítése: 6 specifikus munkacsoport (5-6 fő/munkacsoport) végzi.
  A képzők véleményének feltárása, azonosítása, a kompetenciaprofilok finomítása - műhelyfoglalkozások (6 profil x 1 alkalom).
  Adatbázis fejlesztése és feltöltése (kompetenciaprofilok)
  Kompetenciaprofilok alkalmazása
  Kompetenciamérés 2 alkalommal az adott feladatot, munkakört aktuálisan ellátó szakemberek körében + hallgatók (2 profil /mentor, tanító/ x 40 fő + 2x50 hallgató) + az adatok feldolgozása, visszajelzés, fejlesztési tervek készítése
  Adatbázis fejlesztése és feltöltése (személyes kompetenciák)
  Disszemináció
  A kompetenciaprofilok bemutatása, nyilvánossá tétele - 1 nagy konferencia megrendezése nemzetközi és hazai előadók részvételével.

 3. Tartalomfejlesztés
 4. A tartalomfejlesztés előkészítése
  Képzési programok kiválasztása (tanítóképzés, más kiválasztott programok, mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szak)
  Képzési programok vizsgálatában résztvevő szakemberek felkészítése
  Képzési programok vizsgálata a pedagógus kompetenciaprofilok birtokában
  A tartalomfejlesztés megvalósítása (a csoportok közötti szakmai kapcsolatok megteremtésével szinergikus hatások biztosítása)
  Képzési és továbbképzési programok továbbfejlesztésében résztvevő szakemberek felkészítése
  Képzési programokhoz kötődő tananyagfejlesztés
  Képzési programok elemeinek továbbfejlesztése (kurzustematikák (10), hagyományos jegyzetek (5), multimédiás tananyagok (2)) pedagógusképző programokhoz kapcsolódóan és mesterszakokhoz kapcsolódóan.
  Továbbképzési programokhoz kötődő tananyagfejlesztés
  Módszertani programfejlesztések: projektpedagógia, múzeumpedagógia, kooperatív módszerek alkalmazása a tanításban, erdei iskola, komplex természettudományos nevelés, szociális kompetenciák fejlesztése témákban (6)
  Szakmódszertani munkacsoportok tagjai számára szóló programfejlesztés (5):
  Mentorképzés programjának kidolgozása (pilot). Országos egyeztetés műhelymunka keretében, tananyagfejlesztést megalapozó kutatás + tananyagfejlesztés
  Tapasztalatok terjesztése
  Disszeminációs feladatok megvalósítása, régión belüli hálózati együttműködés (más pedagógusképző intézményekkel, a közoktatási hálózatokkal, más partnerekkel): regionális szakmai napok a fejlesztési eredmények tematikus bemutatása (4 alkalom).
  Disszeminációs feladatok megvalósítása, hálózati együttműködés más regionális központokkal: országos konferencia a mentorképzésről.

A pedagógusképzésben közreműködők kompetenciáinak fejlesztése
 1. Előkészítés
 2. A célcsoport kiválasztása, a képzések megszervezése (szervező team: SZTE 4 fő, partnerek 3 fő).
  Kari IKT fejlesztések megvalósítása, amelyek segítik a módszertani kutatások kibontakozását a pedagógusképzésben és tanárképzésben.

 3. Megvalósítás - a képzések lebonyolítása
 4. Általános képzések: projektpedagógia, múzeumpedagógia, kooperatív módszerek alkalmazása a tanításban, erdei iskola, komplex természettudományos nevelés, szociális kompetenciák fejlesztése - 6 továbbképzés x 20 óra.
  Speciális képzések: óvoda-iskola közti átmenet, digitális tananyagfejlesztés módszerei, gyermekvédelem rendszerszemléletű megközelítése - 20 órás, 20 fő/képzés.
  Képzési program pedagógiai-pszichológiai tárgyakat oktatóknak (a fenti két képzéstípusból választhatnak).
  Képzési program szaktárgyi módszertant tanítóknak (a fenti két képzéstípusból választhatnak).
  Pedagógusképzésben oktatók támogatása a kompetencia alapú képzésre való felkészülés érdekében (a fenti két képzéstípusból választhatnak).
  Gyakorlati képzésben résztvevők képzése, felkészítése – pilot program a mentorok számára, 1 éves képzés (160 óra, 60 kredit), 20 fő.

 5. Visszacsatolás, tapasztalatok terjesztése
 6. Visszacsatolás, hatékonyságmérés (mentorpedagógusok, hallgatók, oktatók).
  Disszeminációs feladatok megvalósítása, hálózati együttműködés más regionális központokkal.

Tervek és elképzelések a fenntartási időszakra

A pályázat eredményeinek fenntartása és folyamatos aktualizálása – a mai versenyhelyzetben- az egyetem és régió elemi érdeke. A megújított tananyagok oktatása során szerzett tapasztalatokat és a szakmai fejlődés eredményeit ezután is be fogjuk építeni. Az új eredmények születhetnek módszertani fejlődésből és új technikai eszközök használatbavételéből is.
A fenntartás időszakában a humánerőforrás biztosítása nem kíván plusz forrásokat: a kialakított szervezet munkaköri feladatként folytatja a tevékenységeket.
A létrejött regionális rendszer elemeinek működtetését részben a jól felfogott érdek, vagyis a hálózat előnyeinek kihasználhatósága, másrészt a gyakorlati képzésekre eső normatívák egy részéből képezett fejlesztési rész fogja biztosítani. Tervezzük a hálózat feladataként működtetett továbbképzési bevételek egy részének visszaforgatását is. Számítunk a hálózat országos üzemeltetésének normatív komponensére is.

Az informatikai eszközök elavulása ma 3-5 év. Ez azt jelent, hogy a régi eszközök még használhatók, de már megjelennek a piacon korszerűbbek is. Ezután is mind egyetemi, mind kari szinten folyamatosan törekszünk a legmodernebb eszközök használatbavételére. Ez karunkon az Informatika Alkalmazásai Tanszék jóvoltából belső szakemberekkel is támogatott.
A pályázat eredményeinek hasznosulása szempontjából releváns, hogy az SZTE ETR hallgatói információs rendszerének COOSPACE funkcióját most kezdjük használni a kommunikáció és a tartalomszolgáltatás könnyítésére, gyorsítására.

A nyilvánosság biztosítása, „PR”

A projekt „PR” tevékenysége tervezésének célja, hogy a projekt által folytatott tevékenységeket a szakma és a közvélemény minél szélesebb körben ismerje meg, hogy a kommunikációs eszközök segítségével minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtsunk a megvalósult fejlesztésekről, és arról, hogy a projekt EU támogatásból valósult meg.

A kommunikációs elképzelések összefoglaló leírása

A disszeminációs tevékenység célja az eredmények közzététele; annak bemutatása, hogy a projekt az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósult meg.
A Kedvezményezettek kötelezettségei, képzési és foglalkoztatási projektek esetén:

A disszemináció csatornái:
A projektasszisztens a kommunikációs stratégiáknak, a kommunikációs tervnek és az arculati kézikönyvnek megfelelően végzi a disszeminációs tevékenységet az alábbi területeken:

A kommunikáció formái, eszközei

A projekt célcsoportja, érintettek megszólítása direkt módon a konferenciákon, rendezvények alkalmával történik.
A honlap működtetése biztosítja minden résztvevő, érintett és érdeklődő számára a naprakész információkat.
A szakmát és a közvéleményt mindezeken kívül a médiák bevonásával is tájékoztatjuk (sajtó, rádió, TV).

II. A működő pályázat eredményei

MSZKK_minőségirányítási_kézikönyv.doc

osszefoglalo_tanulmany (3035 KB)
Ment.képz.Zs.A.docx (90 KB)
Adatbázis súgó (61 KB)
Önellenőrzési kérdéssor a képzést vezetők számára (35 KB)
Kérdéssor a képzések véleményezéséhez (33 KB)
A képzések minőségbiztosítása (62 KB)

oldal teteje

Tananyagok

oldal teteje

Bejelentkezés

elfelejtett jelszó