A Tanító szak külső szakmai gyakorlata


A külső szakmai gyakorlat helyszínére a hallgató tesz javaslatot.

Óvodapedagógus és Tanító szakos hallgatók II. félévi külső szakmai gyakorlata

 

Tisztelt Hallgatók!

A járványügyi helyzetre tekintettel a JGYPK kari vezetése úgy döntött, hogy a külső gyakorlatok helyszínbejelentő lapjának leadási határidejét 2021. január 22-ig meghosszabbítja. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések a köznevelési intézmények fenntartóival a II. félévi gyakorlatok rendjéről, ezért kérjük, hogy folyamatosan kövessék figyelemmel a JGYPK kari honlapján valamint az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Tanítóképző Tanszék és Óvodapedagógus-képző Tanszék honlapján valamint a CooSpace-en a külső gyakorlatokra vonatkozó tájékoztatást.

Felhívjuk figyelmüket, hogy helyszínbejelentő lapokat 2021. január 22-ig e-mailben is be lehet küldeni a JGYPK Gyakorlati Képzési irodájába (fodor.katalin.ibolya@szte.hu).


Dr. Döbör András

dékánA kitöltött és az iskola által aláírt, lepecsételt Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő lapot 2021 január 4-ig kell leadni a Gyakorlati képzési irodában (Főépület, TO feletti szint, 1122. szoba).


>>> Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő lap (pdf)Az eredetileg megjelölt gyakorlati képzőhely változása írásban történhet a Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő lap MÓDOSÍTÁSA lap segítségével. Ennek határideje legkésőbb január 15.


>>> Szakmai gyakorlati helyszínbejelentő lap MÓDOSÍTÁSA (pdf)A módszertani levelet, az értékelő lapot és a záróértékelő lapot a végzős hallgatók kötelesek az alábbi linkről letölteni és kinyomtatva magukkal vinni a külső iskolába. ( A nappalis és a levelezős hallgatók módszertani levele nem egyezik meg, kérjük, letöltéskor erre figyeljenek!)

A gyakorlat elvégzése után a záróértékelésről készítsen fénymásolatot, és annak eredeti példányát a JGYPK Gyakorlati Képzési Irodában adja le. (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) A fénymásolatot, illetve az Összefüggő, intézményen kívüli gyakorlat értékelését és a Minősítő lapot (3-5. o.) az API Tanítóképző Tanszékének gyakorlati képzésért felelős oktatójának az általa megadott időpontban személyesen vigye be a hallgató.


>>> Módszertani levél, Értékelő lap és Záróértékelés nappalis hallgatók számára


>>> Módszertani levél, Értékelő lap és Záróértékelés levelezős hallgatók számára