methodus@methodus.hu 6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Telefon: 62/546-346

Morális élethelyzeteket nemcsak kitüntetett pillanatokban, ún. határhelyzetekben vagy jelentős események bekövetkeztekor élünk meg, hanem a mindennapi gyakorlat része­ként rendszeresen – pusztán figyelem és szándék (tudatosítás igényének) kérdése, hogy ezeket mikor és hogyan észleljük, illetve miként kezeljük. Diákjaink számára az észlelés, tudatosítás igencsak összetett feladat, hiszen a Z-generáció tagjaiként egyszerre... >>>
Az olvasmányok megválasztása alsó tagozatban az osztálytanítók feladata, de természetesen mindig figyelembe veszik azt, hogy a könyvtárban az adott irodalom hány példányban található meg. Emellett fontos feladat a módszerek megfelelő megválasztása is. Az alkalmazott módszerek között szerepel az egyéni kutatás, a projektmódszer, a drámapedagógia, az ezt segítő... >>>
Kórusban énekelni örömteli dolog. Ide azok jelentkeznek, akik szeretnek énekelni. Jó a közösség, oldottabb a hangulat a próbákon, mint egy tanórai keretben. Iskolánkban a Kicsinyek Kórusába alsó tagozatos gyerekek járnak, több osztály tanulói próbálnak együtt hétről-hétre... >>>
>>>
Már harmadik éve, hogy a Határtalanul! pályázat jóvoltából az iskolánk hetedikeseinek egy része (60 fő) meglátogathatta Erdély magyar lakta területeit június 1–5 között. Az indulást precíz előkészületek előzték meg. A tanárok alaposan felkészítettek minket, mi pedig buzgón tanulni kezdtünk, nemcsak történelmet, hanem táncokat, népdalokat, a rajzainkból tablókat készítettünk, és... >>>
Ének-zene – könyvtárpedagógia szakos tanárként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen. Tanítási gyakorlatom során három dolgot tűztem ki célul: 1) amennyire csak tudtam, megpróbáltam kerülni a frontális munkaformát és minél inkább a gyermekek aktivitását előtérbe helyezni; 2) törekedtem arra, hogy számítógépes ismereteimet és a terem biztosította informatikai lehetőségeket kihasználjam; 3) igyekeztem... >>>
BEKE TAMÁS – A gépjármű, mint közlekedési eszköz, vagy mint technikai rendszer többször is szóba kerül a fizikaórákon. Általános iskolában tananyag a belsőégésű motorok: kétütemű, négyütemű, benzin és dízelmotor, amelyek a leggyakrabban alkalmazott erőforrások a gépjárművekben. A középiskolai tananyagban emellett szóba kerül a motorok működése hőtanból: a motorok teljesítménye,... >>>
JASKÓNÉ DR. GÁCSI MÁRIA – DR. STÓKA GYÖRGY – Az óvoda a gyermek életében meghatározó szerepet tölt be. Megtapasztalja mindazt, amit csak egy közösség adhat; emocionális biztonságot, melyben az érzelmi intelligencia kibontakozhat, ezáltal megalapozódik az értelmi fejlődés kedvező iránya. Az óvodai közösség, a személyes kapcsolatok sokszínűsége olyan szociális uteruszban... >>>
Az ember társas lény mivoltából adódik, hogy élete folyamán sokféle csoport tagjává válik. Az egyén és a csoport kölcsönösen hatnak egymásra: a csoport által vallott értékek, célok elfogadása, interiorizálása segíti és befolyásolja az egyént saját identitása megalkotásában, ugyanakkor az egyén a csoport értékeinek átvételével megerősíti a csoportösszetartozást is. Ezt... >>>
1 2 3 4 5 6 7 8
Tantárgymódszertan
A „mindennapos” etikáról
2017. április 17. - methodus.hu

Morális élethelyzeteket nemcsak kitüntetett pillanatokban, ún. határhelyzetekben vagy jelentős események bekövetkeztekor élünk meg, hanem a mindennapi gyakorlat része­ként rendszeresen – pusztán figyelem és szándék (tudatosítás igényének) kérdése, hogy ezeket mikor és hogyan észleljük, illetve miként kezeljük. Diákjaink számára az észlelés, tudatosítás igencsak összetett feladat, hiszen a Z-generáció tagjaiként egyszerre esnek át életük nagy fordulatán, a serdülő/kamaszkoron, valamint egy sajátos társadalmi szemlé­leti korszakváltáson… >>>


Közlekedéshez kapcsolódó iskolai projektfeladat
2016. december 12. - methodus.hu

BEKE TAMÁS – A gépjármű, mint közlekedési eszköz, vagy mint technikai rendszer többször is szóba kerül a fizikaórákon. Általános iskolában tananyag a belsőégésű motorok: kétütemű, négyütemű, benzin és dízelmotor, amelyek a leggyakrabban alkalmazott erőforrások a gépjárművekben. A középiskolai tananyagban emellett szóba kerül a motorok működése hőtanból: a motorok teljesítménye, hatásfoka, gáz-körfolyamatok stb. A gépjármű kerekeinek meghajtása kiváló példa arra, hogy megbeszéljük a különbséget a hajtott, illetve nem hajtott kerekek esetén a súrlódási erő irányára. Ezen keresztül érthetik meg talán legkönnyebben a tanulók, hogy miért viselkedik másként egy elsőkerék hajtásos, egy hátsókerék hajtásos, vagy egy összkerék hajtásos jármű… >>>


Óvoda
Mit várnak el a szülők az óvodától?
2016. november 15. - methodus.hu

JASKÓNÉ DR. GÁCSI MÁRIA – DR. STÓKA GYÖRGY – Az óvoda a gyermek életében meghatározó szerepet tölt be. Megtapasztalja mindazt, amit csak egy közösség adhat; emocionális biztonságot, melyben az érzelmi intelligencia kibontakozhat, ezáltal megalapozódik az értelmi fejlődés kedvező iránya. Az óvodai közösség, a személyes kapcsolatok sokszínűsége olyan szociális uteruszban ringatják a gyermekeket, melyben kibontakoztathatják személyiségüket. Ez mindannyiunk számára fontos cél és egy életen át tartó folyamat, mely egyensúlyban tarthatja mentálhigiénés állapotunkat. Ennek alapjai a családban alakulnak ki, és a különböző – gyermekekkel foglalkozó – intézmények falai között tovább építhető a pszichikai teherbíró-képesség. A gyermekek számára oly sokat jelentő érzelmi biztonság az egyéni boldogulás primátuma. Így gondolják ezt nagyon sokan; szülők és pedagógusok egyaránt. A kérdés az, hogy ma a családok hogyan ítélik meg az óvodák szerepét, mit várnak el gyermekeiktől, és mit tegyenek az óvodapedagógusok, hogy megfeleljenek a szülők által felállított mércének. >>>


Alsó tagozat
Kedvelt hőseink Tom Sawyertől Emilig. Ajánlott irodalom feldolgozása a könyvtárban
2017. március 12. - methodus.hu

Az olvasmányok megválasztása alsó tagozatban az osztálytanítók feladata, de természetesen mindig figyelembe veszik azt, hogy a könyvtárban az adott irodalom hány példányban található meg. Emellett fontos feladat a módszerek megfelelő megválasztása is. Az alkalmazott módszerek között szerepel az egyéni kutatás, a projektmódszer, a drámapedagógia, az ezt segítő digitális technikák lehetőségei… >>>


Hogyan nyaralt Háry János a Balatonnál? Egy kórustábor mindennapjai
2017. január 3. - methodus.hu

Kórusban énekelni örömteli dolog. Ide azok jelentkeznek, akik szeretnek énekelni. Jó a közösség, oldottabb a hangulat a próbákon, mint egy tanórai keretben. Iskolánkban a Kicsinyek Kórusába alsó tagozatos gyerekek járnak, több osztály tanulói próbálnak együtt hétről-hétre… >>>


Tantárgyi koncentráció az ének-zenében, ének-zene a tantárgyi koncentrációban. Egy tanítási gyakorlat tapasztalatai
2016. december 13. - methodus.hu

Ének-zene – könyvtárpedagógia szakos tanárként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen. Tanítási gyakorlatom során három dolgot tűztem ki célul: 1) amennyire csak tudtam, megpróbáltam kerülni a frontális munkaformát és minél inkább a gyermekek aktivitását előtérbe helyezni; 2) törekedtem arra, hogy számítógépes ismereteimet és a terem biztosította informatikai lehetőségeket kihasználjam; 3) igyekeztem kiemelni a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat, hogy a gyermekek összefüggéseikben lássák a jelenségeket. Most ez utóbbival, a „tantárgyi koncentrációval” kapcsolatos tapasztalataimról írok részletesebben… >>>


Kitekintő
Határtalanul! Utazás Erdély magyarlakta területeire
2016. december 13. - methodus.hu

Már harmadik éve, hogy a Határtalanul! pályázat jóvoltából az iskolánk hetedikeseinek egy része (60 fő) meglátogathatta Erdély magyar lakta területeit június 1–5 között. Az indulást precíz előkészületek előzték meg. A tanárok alaposan felkészítettek minket, mi pedig buzgón tanulni kezdtünk, nemcsak történelmet, hanem táncokat, népdalokat, a rajzainkból tablókat készítettünk, és még adományokat is gyűjtöttünk… >>>