Zalai Anita Dr.

Főiskolai docens

Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

Regionális történeti és honismereti szakcsoport

Telefon: +36305154333

E-mail: zalaia@jgypk.u-szeged.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10027482


Zalai_AnitaZalai Anita főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatója, hispanista történész. Történelem, orosz és spanyol szakos középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Számos kutatói ösztöndíjas tanulmányúton vett részt Spanyolországban. Doktori fokozatát történettudományból a Pécsi Tudományegyetemen szerezte 2007-ben. Fő kutatási területe a spanyol Második Köztársaság (1931-1939) története (vö. Politikai pártok Spanyolországban 1931-1936. Belvedere Meridionale, Szeged, 2011.) Érdeklődésének középpontjában a köztársasági emigráció és a spanyol polgárháború magyar önkénteseinek története áll; intenzíven kutatja a nők helyzetét a köztársaság, a polgárháború és a Franco diktatúra idején, valamint a spanyol-magyar diplomáciai kapcsolatokat az 1930-as években. 2007 óta oktat az SZTE ÁJTK Regionális és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének alapképzésében, illetve a Regionális tanulmányok mesterszak Mediterráneum és Latin-Amerika specializációjának keretein belül. Magyar és spanyol nyelvű publikációk szerzője, társzerzője. Hazai és külföldi szakfolyóiratokban, kiadványokban publikál. Hazai és nemzetközi konferenciák, szimpóziumok előadója. 2011 óta rendszeresen előadásokat tart a spanyolországi Huelva-i Egyetem Máster Iberoamericano képzés keretében, illetve az egyetem Magyar Tanulmányok Központjában (Centro de Estudios Húngaros). 2005-től tagja az MTA SZAB Hispanisztika Munkabizottságának, illetve Történettudományi Munkabizottságának. Az SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának témakiírója, doktori szigorlatokon és védéseken kérdező tanár, opponens.