Wéber Péter Dr.

Egyetemi adjunktus

Nemzetiségi Intézet

Román Nyelv és Irodalom Tanszék

Telefon: +3662546343

E-mail: weber@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10028485

WeberPeterMini

Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán végezte, majd kiegészítő történettudományi és kelet-európai tanulmányokat folytatott a Berlini Szabad Egyetemen (Freie Universität Berlin). 2002 és 2006 között a Sussex Tudományegyetem (Brighton, Nagy-Britannia) hallgatójaként posztgraduális képzésben vett részt a Német Tanulmányok (German Studies) Karon, a Centre for German-Jewish Studies keretében. Doktori értekezését Regime Changes, Public Memory and the Pursuit of Justice: The Case of German-Speaking Jews in Bukovina, 1920-60 címmel 2006-ban védte meg. 2005 és 2007 között kutató ösztöndíjas a Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas nevű, a Berlini Szabad Egyetemhez tartózó intézetben. Akkori kutatási témája a második világháború utáni népbírósági perek Magyarországon és Romániában. 2009 és 2010 között a potsdami Zentrum für Zeithistorische Forschung ösztödíjasa volt. 2014-ben Magyarország történetét és a világtörténelmet bemutató tankönyveket fordított románra a nemzetiségi iskolák részére; saját tankönyve a hon- és népismereti órákon hasznosítható a román nemzetiségi iskolákban.

2007 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Román Nyelv és Irodalom Tanszékén dolgozik adjunktusként, ahol Románia történelmét, művelődéstörténetet, a közös román-magyar múlt történelmét és kisebbségekkel kapcsolatos tantárgyakat oktat. Jelenlegi kutatási területe az 1989-es rendszerváltás körüli román-magyar kapcsolatok visszatükröződése a tömegtájékoztatási médiákban.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *