Túriné Gál Anikó

Gyakorlati oktatást segítő munkatárs

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +3662546094

E-mail: galaniko69@gmail.com

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10067232

Túriné Gál Anikó részállású gyakorlati oktatást segítő munkatárs a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Gyógypedagógus-képző Intézetében. Oligofrénpedagógia-logopédiai szakos tanári diplomáját a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szerezte. Speciálpedagógus mesterképzést a Jan Amos Komensky Egyetemen Prágában, a pedagógus szakvizsgáját a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán végezte. Intézményvezető-helyettes a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, EGYMI székhelyintézményben. Több éven keresztül vezette logopédus hallgatók gyakorlatát. Jelenleg is részt vállal az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos hallgatók gyakorlatának helyi koordinálásában, kapcsolattartásban, valamint a módszertani és gyakorlati jellegű kurzusok oktatásában.A „Mentor(h)áló 2.0 Program” keretén belül 2 digitális tananyag társszerzője (Kocsisné Kálló Veronika – Túriné Gál Anikó – Ruzsics Ilona: Kommunikáció fejlődése és fejlesztése értelmileg akadályozott személyeknél) valamint (Kocsisné Kálló Veronika - Túriné Gál Anikó: Nyelvfejlődési zavarok). Érdeklődési területe az értelmileg akadályozott gyermekek kommunikációjának fejlesztése, a beszédhabilitáció módszertana. A logopédiai munka specifikumai az értelmileg akadályozott gyermekek beszédindításában, terápiájában. Ebben a témában tartott előadást 2013-ban a II. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” konferencián Szegeden, 2016-ban Komáromban a Selye János Egyetemen „Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban” Nemzetközi Tudományos Konferencián. Mesterpedagógus. Mesterprogramjában az értelmileg akadályozott óvodáskorú gyermekek, illetve az értelmileg akadályozott 1-2. osztályos tanulók beszédhabilitációs fejlesztéséhez szükséges bemeneti mérést dolgozza ki.