Timár Marietta

Gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

E-mail: timar.marietta@szte.hu

Telefon: 546-340

Gyakorlati tapasztalat:

- 1999 óta SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, óvodapedagógus

- 2014 óta SZTE Juhász Gyula Gyakorló, Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, intézményegység-vezető

- 2018 óta SZTE JGYPK API Óvodapedagógus-képző Tanszék, gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs


Oktatott tárgyak:

- Óvodai gyakorlat 1-5.

- Óvodai területi gyakorlat

- Nyári nevelési gyakorlat és feldolgozó szeminárium 1.

- Nyári nevelési gyakorlat és feldolgozó szeminárium 2.

- Drámapedagógia az óvodában


Tanulmányok:

- 1978-1982 Bem József Óvónői Szakközépiskola, Budapest

- 2001-2004 Eötvös József Főiskola óvodapedagógus szak, Baja

- 2010-2012 SZTE KÖVI, Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


Továbbképzések:

- 2006 A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – óvodai programcsomag

- 2006 Projektmenedzsment

- 2007 A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában

- 2007 Drámapedagógia az iskolában

- 2007 Tánc - zene - drámajáték a személyiségfejlesztés szolgálatában

- 2010 Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazása)

- 2010 Hatékony tanuló-megismerési technikák

- 2010 Tanulói differenciálás heterogén csoportban

- 2010 Az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazása

- 2013 Portfólió az óvodában – Az életpályamodell bevezetéséből adódó intézményvezetői feladatok

- 2013 Munkavédelem a közoktatásban – Új kockázati tényezők a gyakorlatban


Nyelvtudás

Angol nyelv, C középfok


Publikációk

- Gyermekjóga az óvodában methodus.hu módszertani közlemények online kiadás, 2013. http://www.jgypk.hu/methodus/?s=tim%C3%A1r+marietta

- Madarak és fák napja a drámajáték eszközeivel methodus.hu módszertani közlemények online kiadás 2014. http://www.jgypk.hu/methodus/?s=tim%C3%A1r+marietta 

- Foglalkozástervezet-minta óvodapedagógus hallgatók számára methodus.hu módszertani közlemények online kiadás, 2014. http://www.jgypk.hu/methodus/?s=tim%C3%A1r+marietta

- „Alkot-lak” – avagy óvodai tehetséggondozás a művészetek eszközeivel Vezetőtanítók és – tanárok XII. Országos Módszertani Konferenciájára megjelent módszertani közlöny, Pécs 2017.

- Óvodai élet a pandémia idején SZTE JGYPK API Módszertani közlöny, Szeged, 2021.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *