Szalma Elemér Dr.

Főiskolai docens
SZTE Hidroökológiai Kutató Csoport vezetője
MTA Biológiai Tudományok Osztálya Hidrobiológiai Bizottság Köztestületi tagja
Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának társelnöke
Magyar Hidrológiai Társaság Vizes Élőhely-védelmi csoport elnöke
Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet
Telefon: +36305033364
E-mail: szalma@jgypk.szte.hu

SzalmaElemerMini

Dr. Szalma Elemér főiskolai docens, biológia- testnevelés és biológia szakos általános és középiskolai tanári diplomákat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán (Szeged) és a József Attila Tudományegyetemen (Szeged) szereztem. Doktori disszertációmat 1986-ban írtam melynek címe: „A Tisza-menti holtágak hínárvegetációjának synökológiai analízise”. József Attila Tudományegyetem (JATE. TTK), Szeged, (minősítése: summa cum laude). Doktori (PhD) fokozatot 2004. évben a Debreceni Egyetemen védtem szintén summa cum laude minősítéssel, melynek címe, „Vízinövények életformája és élőhelyeik szerinti csoportosítása”. Szakmai érdeklődésem és kutatási tapasztalataim a következőkre tértek és térnek ki: Magasabbrendű vízi- és mocsári növények morfológiai és szövettani vizsgálata: Utricularia, Trapa, Nymphoides, Nymphaea, Nuphar, Stratiotes, Hydrocharis, Hottonia fajok részletes morfológiai és ökológiai vizsgálata. Vízi- és mocsári növények élet- és növekedés-formáinak vizsgálata. Vizes élőhelyek vegetációtérképezése (GIS). Tisza vízgyűjtőjéhez tartozó vizes élőhelyek, holtmedrek hidrobotanikai vizsgálata. Kiskörei tározó vegetációtérképezése. Tisza, Duna, Dráva és Körösök vízgyűjtőjéhez tartozó vizes élőhelyek, holtmedrek hidrobotanikai feltárása. Bio-geofizika, felszín alatti vizektől függő vizes élőhelyek botanikai, geofizikai és régészeti vizsgálata. EU VKI (EU- Víz keretirányelv, WFD) IMMI. (Integrált Makrophyta Minősítési Index) makrofita. EU MIDDC (Multifunctional Integrated Study Danube Corridor and Catchment) Duna kutatási project (Ausztria), makrofita. Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése, vízi makrovegetáció (MÉTA program) (https://www.novenyzetiterkep.hu/node/53). Részt veszek a tanszékünk Táj- és környezetesztétikai kutatócsoportjának munkájában, valamint a Földrajzi és Ökoturisztikai tanszék turisztikai (ökoturisztikai) kutatásaiban is.

Elnyert pályázataim: OTKA (1991). Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány (1993). Szegedért Alapítvány (1994). OMFB (1998). Környezetvédelmi Minisztérium KÖM (2000). OTKA (2003).

Kitüntetései: 1997. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pro Juventute kiváló dolgozó II. fokozata. 2013. MBT (Magyar Biológiai Társaság) ifj Entz Géza díj (A zoológia vagy a hidrobiológia kimagasló műveléséért, két évenként országosan egy jelölt kaphatja meg). 2016. SZTE JGYPK Pro Juventute Emlékplakett. 2020. Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Pro Aqua emlékéremben részesített.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *