Szalai Tünde Dr.

Főiskolai docens
Nemzetiségi Intézet
Német és Német Nemzetiségi Tanszék
Telefon: +3662546315
E-mail: szalait@jgypk.szte.hu

szalai

Szalai Tünde 1995-ben szerzett magyar–német szakos középiskolai tanári diplomát a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 1998-ban pedig közgazdász diplomát a Külkereskedelmi Főiskola Nemzetközi Kommunikáció szakán.

1996 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Német és Német Nemzetiségi Tanszék (ill. jogelődje, a Német Nyelv és Irodalom Tanszék) oktatója; 2015 szeptembere óta főiskolai docens.

Oktatási tevékenységének középpontjában német nyelvészeti tárgyak (többek között morfológia, szövegnyelvészet és stilisztika), valamint a német mint idegen nyelv tanításának módszertana áll.

Kutatásaiban az interkulturális nyelvészet és az idegennyelv-oktatás didaktikájának határmezsgyéjén húzódó témák foglalkoztatják, elsősorban az idegen nyelvi kompetenciák (főként az íráskompetencia) fejlesztésének kérdései.

2006-ban kapott PhD-fokozatot nyelvtudomány tudományágban. Értekezését „Fremdsprachliche Schreibkompetenz in der Diskussion. Schreibforschung – Schreibdidaktik – Lehrwerke” címmel summa cum laude minősítéssel védte meg a Pannon Egyetemen.

Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, számos német és magyar nyelvű publikációja jelent meg. Több szemesztert töltött ausztriai és németországi egyetemeken, főként ÖAD és DAAD ösztöndíjas kutatóként. 1996 óta rendszeresen tart továbbképzéseket némettanárok számára. Több hazai és külföldi könyvkiadónál dolgozik nyelvkönyvek és oktatási segédanyagok szerzőjeként, valamint lektorként és tudományos tanácsadóként.