Szabó Péter

Mesteroktató

Telefonszám: (62)546-213

E-mail cím: szabo.peter@szte.hu

Oktatói szoba: Hattyas u. 10. III-as épület 410-es szoba

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10031701

Felsőfokú végzettséget 1999-ben, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, szociális munka alapszakon szerzett, ezt követően 2005-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szociálpolitika szakán szociálpolitikus mesterdiplomát szerzett. Gyermekvédelmi segítő munkája mellett bekapcsolódott az egyetemen folyó szociális munkás képzés gyakorlati oktatásába, majd 2007-től az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén kezdte meg főállású oktatói munkáját. Gyermekvédelmi, szociális szolgáltatás üzemeltetési tapasztalatait többek között szociális munkás, szociálpedagógus, óvodapedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, szociálpolitikus, védelembiztonság szakokon hasznosította. Publikációs tevékenysége gyermekvédelmi, családtámogatási és képzésfejlesztési területekhez kapcsolódik.

Jelenleg a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Szociálpedagógus-Képző Tanszék mesteroktatója, emellett pszichiátriai betegek ellátásában dolgozik.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *