Rozgonyiné Dr. Molnár Emma

Magister Emerita ny. főiskolai tanár

Alkalmazott Humántudományi Intézet

Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Művelődéstudományi Intézet

Kulturális mediáció szakcsoport

Telefon: +3662401356

E-mail: memma@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10059198

1955-ben a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakon szerzett oklevelet. 1969-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom és pedagógia szakon diplomázott. 1972-ben az ELTE-n doktorált magyar nyelvészet témakörből. 1984-ben a nyelvtudomány kandidátusa minősítést szerezte meg. Első munkahelye Nógrád megyében volt, itt általános, majd középiskolai tanárként dolgozott. 1969-től 2004-ig a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar nyelvészeti tanszékén volt tanársegéd, adjunktus, docens, majd 1985-től főiskolai tanár. 1982-től 1989-ig főigazgató-helyettes. Megközelítőleg 250 szakmai témájú publikációja jelent meg szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben, önálló kiadványként. Tanított tárgyainak a fonetika, fonológia, a morfológia és a beszédtechnika volt kiemelkedő fontosságú területe. 1980-tól 2008-ig az ELTE Stíluskutató Csoportjának volt kutató tagja. Kutatási területei: frazeológia, stilisztika, az élő nyelv használata. 1995-től 2003-ig a Módszertani Közlemények országos lap főszerkesztő-helyettese, 2003-tól 2012-ig főszerkesztője. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó (1969), Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1979), Kiváló Pedagógus (1989), Pro Iuventute (1979; 1998), Honor pro meritis (1998), Apáczai Csere János-díj (1993), Kazinczy-díj (1989), Magister Emerita (2005), Implom József-díj (2008), Kosztolányi-díj (2016). 2005 óta nyugdíjas. Azóta – jelenleg is – dolgozik óraadóként az SZTE Tanárképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészet Tanszékén és a Felnőttképzési Intézetben. Tanított tárgyai: fonetika, fonológia, retorika, beszédkészség, beszédfejlesztés, tanári beszéd.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *