Pukánszky Béla Prof. Dr. habil. DSc

Egyetemi tanár

Gyógypedagógus-képző Intézet

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10001425

Pukanszky_Bela

Zenetanár alapvégzettség után pedagógia szakos diplomát szerzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1980-ban. Egyetemi doktori címet 1983-ban, kandidátusi fokozatot 1989-ben kapott. A Debreceni Egyetemen habilitált 2000-ben, a Magyar Tudományos Akadémia doktora pedig 2004-ben lett. A Szegedi Tudományegyetemen, illetve annak jogelődjein 1985 óta oktató, előbb a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd a Bölcsészkaron dolgozott különböző oktatói beosztásokban. Egyetemi tanárrá 2005-ben nevezték ki. 2003 és 2010 között az SZTE oktatási rektor-helyettese volt. 2007 óta ismét a JGYPK oktatója. 2008 és 2019 között a Gyógypedagógus-képző Intézetet vezette, ahol jelenleg egyetemi tanárként dolgozik. A kar tudományos dékán-helyettese volt 2010 és 2017 között.

1990 óta tagja a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságának, amelyet 2014 és 2021 között, két ciklusos keresztül elnökként vezetett. A MAB szakértője, 2006 és 2009 között a Tanárképzési Bizottság elnöke volt. 2007 és 2012 között az Országos Köznevelési Tanács tagjaként tevékenykedett. 2014 óta főszerkesztője a Pedagógiatörténeti Szemle című folyóiratnak.

Fő kutatási területe a pedagógiatörténet. Publikációiban foglalkozik a gyermekkor és a nőnevelés történetével, a 19-20. századi iskolatörténettel, a pedagógia eszmetörténetével és a gyógypedagógia történetével.

Témavezető és oktató az ELTE és a PTE neveléstudományi doktori iskolájában. 2016 óta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskoláját vezeti. Irányítása alatt mindeddig tizennégy oktató-kutató kolléga tett szert PhD-fokozatra.

1997-ben Kiss Árpád Díjat kapott, 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem Pro Universitate Díjában részesült, 2014-ben a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Pro Educatione Díjat adományozott neki. 2018-ban megkapta a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) által alapított Báthory Zoltán Emlékérmet. Ugyanebben az esztendőben állami kitüntetésben is részesült: Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta neki.

Nyelvismeret: német (felsőfokú nyelvvizsga), angol, orosz.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *