Prievara Dóra Katalin Dr.

Tanársegéd

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Szakcsoport

Telefon: +3662546272

E-mail: prievara@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10044836

Prievara Dóra Katalin tanársegédként dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetben, óraadó Gyógypedagógus-képző Intézetben, valamint az Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Tanszéken. Pszichológusi diplomáját 2013-ban az SZTE Bölcsészettudományi Karán szerezte, tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon. 2014 és 2015 között egy évig hallgatói koordinátori feladatokat látott el az SZTE Neveléstudományi Intézetében. 2015-ben Campus Hungary ösztöndíjjal belgiumi tanulmányúton vett részt a Promoting Inclusion with Cognitive Approach programban, majd 2018-ban summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett. PhD értekezésének tárgya a problémás internethasználat pszicho-szociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei 14-24 évesek körében vizsgálva. 2015 óta elméleti és gyakorlati kurzusokat tart a pszichológia és az egészségnevelés különböző területein, magyar és angol nyelven. 2019-ben Gordon Tanári Eredményesség Tréningen vett részt. Több egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos projektben közreműködött szakmai szakértőként, illetve pilot koordinátorként. Fő kutatási területe a problémás internethasználat, az online agresszió és megelőzési módjaik. Tudományos eredményeiről számos hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást, magyar és angol nyelven rendszeresen publikálja is azokat. Jelenleg a médiahasználat mögötti motivációs tényezőket és a média által nyújtotta egészségnevelési lehetőségeket vizsgálja. Tagja az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának, valamint az EMPÁTIA Lelki Egészségvédő Egyesületnek.