Prievara Dóra Katalin Dr.

Adjunktus

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Szakcsoport

Telefon: +3662546272

E-mail: prievara.dora.katalin@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10044836

Prievara Dóra Katalin adjunktusként és intézeti Erasmus koordinátorként dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetben, valamint óraadó a Gyógypedagógus-képző Intézetben. A kari Külügyi Bizottságának tagja, valamint az Oktatási és Akkreditációs Bizottság titkára.

Pszichológusi diplomáját 2013-ban az SZTE Bölcsészettudományi Karán szerezte, tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon. 2014 és 2015 között egy évig hallgatói koordinátori feladatokat látott el az SZTE Neveléstudományi Intézetében, majd 2018-ban summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett. PhD értekezésének tárgya a problémás internethasználat pszicho-szociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei 14-24 évesek körében vizsgálva. 2015 óta elméleti és gyakorlati kurzusokat tart a pszichológia és az egészségnevelés különböző területein, magyar és angol nyelven. Több egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos projektben közreműködött szakmai szakértőként, illetve pilot koordinátorként. Fő kutatási területe a problémás internethasználat, az online agresszió és megelőzési módjaik, a tudatos internethasználat kialakítása. Tudományos eredményeiről számos hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást, magyar és angol nyelven rendszeresen publikálja is azokat, illetve hazai és nemzetközi folyóiratokban szerkesztőként is közreműködik. Jelenleg a médiahasználat mögötti motivációs tényezőket és a média által nyújtotta egészségnevelési lehetőségeket vizsgálja.

Tagságai: MTA Pszichológiai Tudományos Bizottság (köztestületi tag), MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottság, MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Sporttudományi Munkabizottság, EMPÁTIA Lelki Egészségvédő Egyesület.