Piczil Márta Dr.

Főiskolai docens

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Szociálpedagógus-képző Tanszék

410-es szoba

Telefon: +3662546-213

E-mail: piczil.marta@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10029539

Piczil Márta főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Szociálpedagógus-képző Tanszékének munkatársa.

1994-ben szerzett általános szociális munkás (SZOTE-JATE közös képzés), 1996-ban szociológus végzettséget (JATE BTK), majd 2009-ben PhD fokozatot (SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, értekezés címe: Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme). Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsgával és orosz alapfokú „A” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.


1994-2018 között a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar oktatója, betöltött tanszékvezető-helyettesi és tanszékvezetői pozíciót is. 2018-ban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja munkatársaként szakmai koordinátor pozícióban részt vett Szegeden és a Szegedi járás településein az óvodai és iskolai szociális segítés bevezetésében és a helyi módszerek kidolgozásában. 2019-tól az SZTE JGYPK oktatója.


Csaknem három évtizede oktatott/oktat szociológia, szociális munka tárgyakat ápoló, dentálhigiénikus, gyógytornász, védőnő hallgatók, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakos hallgatók, szociológia szakos, szociális munka alap- és mesterszakos hallgatók, szociálpedagógia alapszakos hallgatók, valamint óvodapedagógia és tanító szakos nappali és levelező tagozatos hallgatók számára.

Számos kutatási projekt résztvevője, az egészségügyben 1997-2015 között végzett vizsgálatait folyóiratokban, könyvben publikálta, hazai és nemzetközi konferenciákon mutatta be.

2007-2018 között minden évben megkapta a hallgatóktól az SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék legjobb oktatója elismerést, 2013-ban a Kar Szél Éva díjjal tüntette ki, kutatási, oktatási tevékenységéért.

A Kiút Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *