Pásztor Lilla

Gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs

Gyógypedagógus-képző Intézet

E-mail: pasztor.lilla@szte.hu

Pasztor_LillaAz alapképzést 2019-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetében logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányokon. Az oklevél megszerzését követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán folytattam tanulmányaimat mesterszakos hallgatóként gyógypedagógiai terápia szakon, amelyet 2021 januárjában fejeztem be. Kutatási területem az óvodás illetve kisiskolás korú gyermekek fonológiai tudatossága, az említett képesség fejlesztési lehetőségei. A témában megjelent tanulmányunk címe: A Hófehérke Óvodai Fonológiai Tudatosságot Fejlesztő Program tapasztalatai, amely a Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban c. kötetben olvasható.

(http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2020/08/Kommunikacio-es-beszedfejlesztes-a-gyakorlatban.pdf)

Munkám során fontosnak tartom a gyógypedagógus-hallgatók segítését, hogy megtalálják helyüket ebben a hivatásban.

2019 szeptemberétől a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézményének munkatársa vagyok, logopédusként segítem az ellátási körömbe tartozó gyermekeket.

Jelenleg az ELTE-BGGYK Gyógypedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzését folytatom.

Nyelvtudás: angol, középfok és szerb, felsőfok.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *