Olasz Lajos Dr.

Főiskolai docens
Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet
Telefon: +3662546265
E-mail: olasz@jgypk.szte.hu

1979-ben végzett a JATE Bölcsészettudományi Karán, történetem-orosz szakon. 1989-ben diplomát szerzett politikatudományból az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Fő kutatási területe a jelenkori (20. századi) magyar politikatörténet. Ezen belül elsősorban három témakör: a Horthy-korszak politikai viszonyai, a nemzeti és nemzetiségi kérdés, közép-európai kitekintéssel, a második világháború hadtörténelme. PhD értekezését, „A kormányzóhelyettesi intézmény története” címen, történelemtudományból készítette. Részt vesz a Társadalmi tanulmányok BA és a Kisebbségpolitika MA szak oktatásában. Fontosabb tantárgyai: Kisebbségpolitika Magyarországon a 19. és a 20. században, Nemzeti és etnikai viszonyok, konfliktusok Közép- és Kelet Európában a 20. században, Magyarország jelenkori politikatörténete 1920-1990, a M. Kir. Honvédség a második világháborúban. Közel száz hazai és külföldi konferencián szerepelt előadóként, és eddig mintegy százötven tudományos közleménye jelent meg. Közreműködik különböző hazai és nemzetközi szakmai szervezetek, köztük az International Research Institute, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Magyar Történelmi Társulat munkájában.