Nagy László Dr.

Adjunktus

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Magyar szakcsoport

Telefon: +3662544794

E-mail: nlaszlo@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026911

Nagy László adjunktus az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Magyar szakcsoportjának nyelvész oktatója. Könyvtár-magyar szakos főiskolai diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán, magyar nyelv és irodalom bölcsész és tanár végzettségét Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte.

Fő kutatási területe a népi nyelvészet (folk linguistics). Az elmúlt években pedagógusjelöltek körében végezte vizsgálatait, ennek eredményeiről részben konferenciákon tartott előadásokon, részben tanulmányok formájában számolt be (pl. A szép és a csúnya. Nyelvi értékítéletek vizsgálata egyetemi hallgatók körében, 2018). A népi nyelvészet mellett szakmai érdeklődési körébe tartozik a nyelvtörténet (vö. Ein zweisprachiges Textdenkmal aus dem 18. Jahrhundert, 2018; A tőbelsei időtartamot váltakoztató tövek megközelítéséhez, 2006) és az anyanyelvi nevelés is (pl. Az anyanyelvi nevelés és a nyelvhasználat kapcsolatáról 2004).

Oktatói tevékenysége során részt vett már magyar szakos általános iskolai tanárok, tanítók, óvópedagógusok, gyógypedagógus szakos hallgatók, illetve felsőfokú szakképzésben tanulók képzésében. Oktatott tárgyai között főként a nyelvtörténeti, a leíró és a társas szemléletű nyelvészeti kurzusok szerepelnek.

Szakmai munkásságának részeként a Docere című folyóirat társszerkesztője, a Tanító- és Óvóképző Intézet TDK-felelőse, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudományos Diákköri Tanácsának tagja.