H. Molnár Emese

Mesteroktató, szakmetodikus

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Tanítóképző Tanszék

Telefon: +3662546314

E-mail: hmolnare@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026963

HMolnarEmeseMiniTudományos tevékenység, kutatási terület, fontosabb publikációk, tudományos elismerések:

1992 óta dolgozik a karon, jelenleg mesteroktatóként. 1981-ben végzett a JGYTF magyar - történelem szakán. 1998-ban általános iskolai tanítói, majd 2010-ben nyelv- és beszédfejlesztő tanár MA diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen.

Az intézetben fő feladata a tanítójelöltek anyanyelv tantárgy-pedagógiai és beszédművelés-beszédtechnikai oktatása. Kutatási területe is ezekhez a kurzusokhoz kapcsolódik: az anyanyelvi nevelés módszertanán belül elsődlegesen a szövegértés-szövegalkotással és a beszédtechnikával foglalkozik. Ezekben a témákban több konferencián tartott előadást és jelentek meg publikációi. Tananyagfejlesztőként is tevékenykedik, melynek során eddig egy online módszertani kézikönyvet és két multimédiás tananyagot készített tanító szakos hallgatók számára.

2011-től a tanító szak gyakorlati képzésének felelőse és a kar Gyakorlati Képzési Bizottságának is tagja.

A karon végzett munkájáért 1999-ben „Pro Juventute" Elismerő oklevelet, 2009-ben „Pro Juventute" Kiváló dolgozó kitüntetést kapott.