Mitnyán Lajos Dr.

Főiskolai docens

Nemzetiségi Intézet

Német és Német Nemzetiségi Tanszék

Telefon +3662544766

E-mail: mitnyan.lajos.csaba@szte.hu

Oktatói szoba: Hattyas utca 10.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10030786

ml

Mitnyán Lajos a Nemzetiségi Intézetben a Német és Német Nemzetiségi Tanszék főiskolai docense. Első diplomáját orosz nyelv és irodalom szakon szerezte 1993-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 1998-ban végzett a JATE BTK német nyelv és irodalom szakán. 2003-2007 között az SZTE filozófia szakos hallgatója volt. 2018-ban szerzett PhD doktori fokozatot az SZTE Germán Filológiai Intézetében.
Kutatási területei: a századforduló német nyelvű irodalma, klasszikus és kortárs kultúratudományos elméletek, 20. századi eszme- és filozófiatörténet, a kortárs német esztétikai gondolkodás.
Publikációinak és konferencia-előadásainak főbb témái: Rainer Maria Rilke költészete és esztétikai gondolkodása, Martin Heidegger kései filozófiájának esztétika és kulturális antropológiai aspektusai, Hans Blumenberg kultúrafilozófiája, Peter Sloterdijk kultúraelméleti miunkásságaFriedrich, Knut Hamsun, Terézia Mora, Hans-Georg Gadamer.
A Német és Német Nemzetiségi Tanszék Erasmus-koordinátora és a tanszék online-megjelenésének felelőse.
A „Közösségi Kapcsolódások” című folyóirat szerkesztője.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *