Miklós Péter Dr. habil.

Főiskolai docens

Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék


Telefon: +3662546057

E-mail: miklosp@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10028596

MP_kep_2020
Miklós Péter főiskolai docens a Szegedi Hittudományi Főiskolán hittanár (2002), a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán okleveles történelem szakos bölcsész és tanár (2004), a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán emberi erőforrás tanácsadó (2014) diplomát szerzett. Politikatörténeti tárgyú értekezését 2012 decemberében védte meg a Szegedi Tudományegyetem történettudományi doktori iskolájában, a Magyarország 16–20. századi eszmetörténete alprogramban, amellyel summa cum laude minősítésű doktori (PhD) fokozatot szerzett. 2019 novemberében habilitált a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2004 óta a szegedi egyetem oktatója. Kutatási területe Magyarország modern kori eszme-, politika- és társadalomtörténete mellett a szervezés-vezetés és az emberi erőforrás menedzsment egyes kérdései. Ezen témakörökben huszonkét önálló könyve, számos szerkesztett munkája és mintegy ötszáz publikációja jelent meg.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *