Mihálka Mária

Tanársegéd

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék

Telefon: +3662544-000/62-32

E-mail: mihalka.maria@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10044713

mm2017-ben szerzett abszolutóriumot a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában - Egészségnevelés alprogramon, jelenleg doktorjelölt. Kutatási témája az egészség, lelki egészség vizsgálata összefüggésben a család-munka interferenciával.

2000-től tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar szociológia szakán folytatta. miután 1995-ben szociális munkásként végzett a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem és a József Attila Tudományegyetem közös képzésén.

16 évig dolgozott egyének, családok segítésével. Az elmúlt 8 évben és jelenleg is a felsőoktatásban az egyénekkel és a családokkal végzett segítő munkához, a lelki egészséghez és a szociológiához kapcsolódóan végez oktatási és kutatási feladatokat tanársegédként. Mindezen tevékenységekkel párhuzamosan a gyakorlatban pár- és családterápiát végez.