Meggyesné Hosszu Tímea

Tanársegéd

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +3662546296

E-mail: meggyestimea@gmail.com

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10021416

MeggyesneHosszuTimeaMini

Meggyesné Hosszu Tímea a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett orosz szakos tanári diplomát és népművelői végzettséget. Ezt követően az ELTE Bölcsészettudományi Karán orosz-magyar, magyar-orosz szakfordítói képesítést szerzett. Tanulmányai alatt fél évet töltött Vlagyimirban, és fél évet Moszkvában. A Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskolán végezte el az oligofrénpedagógia szakot, majd az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szerezte egyetemi oklevelét. Ugyanitt gyógypedagógiai szakvizsgát tett. Doktori tanulmányait 2008-2011-ig végezte a PTE BTK ”Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában.

A Fogyatékos Személyekért Közalapítvány képzésében elvégezte az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési kommunikációs szakoktató képzést. 2008-tól 2011-ig a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának Gyógypedagógiai Tanszékén tanított, majd 2011-től a SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet oktatója, a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakcsoport vezetője. Négy digitális tananyagot készített a gyógypedagógus-hallgatók számára a tanulásban akadályozott tanulókról, a társadalmi érzékenyítés módszertanáról és az idegennyelv-tanításról. Rendszeresen vezet hallgatókat a Tudományos Diákköri Konferencián. Számos hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást és publikált. Jelenlegi kutatási témájával, az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulásával 2013 óta foglalkozik. Tananyagfejlesztőként az Oktatáskutató és fejlesztő Intézettel együttműködve dolgozik. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 7. évfolyama számára készült tankönyvcsalád (tankönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv) szerzője, illetve a 8. osztályosok számára készült tankönyvcsalád lektora.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *