Medgyesi Konstantin Dr.

Egyetemi adjunktus

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Művelődéstudományi Tanszék

E-mail: medgyesi.konstantin@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10049271

portre_MK

Iskolai végzettség:

1993/98 József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szak, középiskolai tanári oklevél;

1995/99 József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar szociológia szak, szociológusi oklevél;

1997/2002 Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szak, kommunikációs szakértő, médiamenedzser, Public Relations oklevél;

1999/2004 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, doctor juris oklevél.

2017 Szegedi Tudományegyetem, a történettudományok doktora, PhD

Nyelvtudás:

angol középfok, német alapfok

Oktatói pálya:

2008-2021 között az SZTE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék oktatója. Főbb oktatott tárgyak: Közügymenedzsment, A Public Relations mint a médiakommunikáció sajátos színtere, Történeti tudat és imázsformálás, Társadalomtörténet és storytelling, Sajtókommunikáció, Muzeológia és kulturális kommunikáció, Szervezeti kommunikáció, Közjog

2022-től az SZTE JGYPK Művelődéstudományi Tanszék oktatója. Főbb tárgyak: A kulturális mediáció és tradicionális intézményei, Kommunikációs tréning: Moderálás, szóvivői szerepek, Múzeumandragógiai ismeretek.

Kutatási területek:

- Kiállításmenedzsment, humánerőforrásmenedzsment a közgyűjteményi szférában; a sajtókommunikáció hatása a kulturális intézmények imázsformálásában

- Az elbeszélés történelem mint historiográfiai műfaj, az oral histrory a történettudomány és a kommunikációelmélet határterületén, a jelenkorkutatás paradoxonjai

- A demokráciafogalom változásai a XX. században - A koalíciós évek (1945-1948) mikrotörténete; Bibó István politikai esszéi a koalíciós években

- A Kádár-korszak a fotókon – az Enyedi-gyűjtemény történeti dimenziói

- Az átmenet politikai-társadalmi-kulturális dimenziói - A ’89-90-es rendszerváltozás mikro és makrotörténeti összefüggései; Grósz Károly életútja, az utolsó pártfőtitkár szerepe a rendszerváltó folyamatban

Főbb publikációk:

„…jogosultságát megtarthassa” Bibó István szakvéleménye az állásvesztésre ítélt magántanárok magántanárságának megszűntetéséről. (2002.)

Elbeszélés történelem (oral history) a rendszerváltó korszak Makójáról. (2002)

A kertész, az orvos és a borkimérő. Kisvárosi rendszerváltozás és a helyi hatalmi elit. (2005)

Történeti gyűjtemények és a sajtónyilvánosság. (2005)

Mi van a fejekben? Múzeum, imázs és az Y-generáció. (2014)

A helyi demokrácia erőpróbája: a makói Pfeiffer-botrány - válság és megbélyegzés. (2018)

Szemelvények egy szenvedélyes flört történetéből: Móra és a politikai küzdőtér. (2018)

Tizenhét perc, ami megtörte Grósz Károly karrierjét (2019)

Szavakkal ölni: Demokráciadiskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról. (2019)

"Karcsikám, csináljon már valamit, lőjünk...": az erőszak tudati elemei Grósz Károly életében. (2021)

Tudományos és egyetemi közéleti tevékenység:

A Móra Ferenc Múzeum történész-főmuzeológusa, tudományos igazgatóhelyettese

2019-2021 között a Molnár Tamás Kutatóintézet kutatóösztöndíjasa

Móra Ferenc-díj (2014)

A Szegedért Alapítvány Társadalmi Kuratóriumának tagja


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *